Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 30 januari 2009
Auteur:
Organisatie: EIM


Bedrijfsopleidingen geen weggegooid geld

Bedrijfsopleidingen hebben een positieve invloed op bedrijfsprestaties omdat ze de kennis, vaardigheden en motivatie van werknemers verhogen. Dat dit geldt voor grote bedrijven is al geruime tijd bekend. MKB-bedrijven blijken echter ook gebaat te zijn bij het aanbieden van bedrijfsopleidingen.

Het effect van dominostenen ter illustratie van arbeidsproductiviteit

Dit blijkt uit het onderzoek Bedrijfsopleidingen geen weggegooid geld van het EIM, Onderzoek voor Bedrijf & Beleid. In het rapport wordt uiteen gezet wat de mogelijkheden zijn voor MKB-ondernemers om bedrijfsprestaties verder te verhogen via investeringen in bedrijfsopleidingen. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de bedrijfsstrategie omdat deze voor een belangrijk deel bepaalt welke kennis en vaardigheden werknemers nodig hebben om hun werk nu en in de toekomst uit te kunnen voeren.


Bedrijfsstrategie

Een veel gebruikte indeling in verschillende soorten bedrijfsstrategieën is gebaseerd op het werk van Michael Porter waarin drie bedrijfsstrategieën worden onderscheiden: kostenleiderschapstrategie, differentiatiestrategie en focusstrategie. Een bedrijf met een kostenleiderschapstrategie heeft als doel de lagekostenproducent in zijn bedrijfstak te worden. Een bedrijf met een differentiatiestrategie streeft ernaar in zijn bedrijfstak zichzelf op een of meerdere unieke aspecten te onderscheiden, wat door kopers wordt gewaardeerd. Bedrijven die een focusstrategie voeren, richten zich in hun beleid op een segment waarop ze hun strategie focussen om een concurrentievoordeel te bereiken.


Hogere arbeidsproductiviteit

MKB-bedrijven die de kenmerken van bedrijfsopleidingen afstemmen op hun strategie realiseren een hogere arbeidsproductiviteit. Dit houdt in dat bedrijven met een kostenleiderschapstrategie een hogere arbeidsproductiviteit kunnen realiseren indien zij aan hun werknemers bedrijfsopleidingen geven die vaak niet zijn gepland en zijn gericht op: het verhogen van efficiëntie, één onderwerp of vaardigheid, het individu en de korte termijn. Bedrijven met een differentiatiestrategie daarentegen kunnen een hogere arbeidsproductiviteit realiseren door hun werknemers bedrijfsopleidingen te geven die vaak wel zijn gepland en zijn gericht op: meerdere onderwerpen en vaardigheden, de groep (teamverband) en de lange termijn.

MKB-ondernemers die producten / diensten aanbieden met een hoog onderscheidend karakter en zich hierbij al dan niet richten op een specifieke doelgroep kunnen de omzet verhogen door meer werknemers een bedrijfsopleiding te laten volgen. MKB-ondernemers die hun prijzen zo laag mogelijk houden doen er beter aan relatief weinig werknemers een bedrijfsopleiding te laten volgen.


Invloed op winst

De verhoogde arbeidsproductiviteit van de werknemer heeft op haar beurt een positieve invloed op de winst. Daar staat natuurlijk een negatieve invloed op de winst tegenover: zoals bij elke investering, kosten ook bedrijfsopleidingen tijd en geld. Dit geldt niet alleen voor de bedrijfsopleidingen zelf, maar ook voor het ontwikkelen en uitvoeren van een opleidingsplan (hoe informeel dit ook kan gebeuren). Een belangrijk onderdeel van een dergelijk opleidingsplan is het afstemmen van de bedrijfsopleidingen op de bedrijfsstrategie. Het is de verwachting dat deze afstemming echter weinig tijd (en dus geld) hoeft te kosten.