Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 24 januari 2012
Auteur:
Functie: Respectievelijk: directeur en redactiemedewerker
Organisatie: Millian


Masteropleidingen voor young professionals, leidinggevenden en executives

Er bestaan vele soorten opleidingen voor young professionals, maar wat houden die nu precies in?

young professionals

Voor de vele professionals en managers die hun ontwikkeling een krachtige impuls willen geven, is er een rijk aanbod van masteropleidingen die speciaal voor dit doel ontwikkeld zijn.

De masteropleidingen in dit handboek worden ook wel aangeduid als postinitieel onderwijs, omdat ze uitsluitend bedoeld zijn voor personen met werkervaring. De doelgroep van de intensieve masteropleidingen varieert van young professionals die aan het begin van hun loopbaan staan tot algemeen managers met meer dan vijftien jaar werkervaring. Zowel in het bedrijfsleven als bij non-profit organisaties worden masteropleidingen met succes ingezet in management development- en HRD-trajecten.


Onderwijs van zeer hoge kwaliteit

De prijs van een goede masteropleiding wordt gerechtvaardigd door de hoge kwaliteit van het onderwijs. Er wordt gewerkt in kleine groepen onder leiding van gerenommeerde docenten waarvan sommigen kunnen bogen op een glansrijke carrière in het bedrijfsleven of bij de overheid. De docenten zijn veel meer betrokken bij hun studenten dan in het reguliere onderwijs.

De leerstof bestaat uit actuele theorie en concepten die de deelnemers zich eigen maken door deze in de werksituatie te testen, dit wordt action learning genoemd. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van geavanceerde didactische methoden waaronder simulaties, case studies, games, groepswerk en presentaties.

In veel masteropleidingen speelt het ontwikkelen van leiderschap een rol. Naast de transfer van een fundamentele 'body of knowledge' wordt ook ruime aandacht besteed aan non-academische onderwerpen, zoals managementvaardigheden. Ook stimuleert de opleiding het reflecteren op het eigen functioneren, denken en doen. De persoonlijkheid van de deelnemer wordt sterker en het zelfvertrouwen neemt sterk toe.

De afronding van een masteropleiding kan bestaan uit het verrichten van een onderzoeksproject of het schrijven van een scriptie; al dan niet in de eigen organisatie.


Onderscheid verschillende opleidingen voor young professionals

Er bestaan vele verschillende (post)initiële opleidingen. Om het vergelijken en selecteren van masteropleidingen eenvoudiger te maken, biedt de volgende indeling een goede houvast:


Master

Masteropleidingen zijn voor mensen die na hun HBO- of universitaire studie op postacademisch

niveau willen doorstuderen. Fulltime masters duren meestal een jaar. Parttime masters duren doorgaans anderhalf of twee jaar. Er zijn twee door de overheid erkende en beschermde mastertitels/graden, namelijk de Master of Arts (MA) en de Master of Science (MSc).

Master of Science geeft aan dat iemand universitair is afgestudeerd in toegepaste wetenschappen

(techniek of ingenieursstudies) of in exacte wetenschappen (alle natuurwetenschappen of wiskunde) of in sociale wetenschappen (bijvoorbeeld economie, sociologie en psychologie). Met een MSc worden mensen opgeleid tot academisch professional en academisch onderzoeker.

Master of Arts is de graad die universitair afgestudeerden in de geesteswetenschappen (letteren, theologie of filosofie) krijgen. Vele opleidingsinstituten bieden opleidingen aan die afsluiten met een 'master of…' gevolgd door het vakgebied. Dit zijn geen wettelijk erkende graden en hierbij lijkt het steeds belangrijk te worden welke opleider het diploma verstrekt. Erkende opleidingen

zijn op te vragen bij het Nederlands Vlaamse Accreditatie Orgaan (NVAO).

In dit handboek onderscheiden wij nog een drietal speciale mastervormen, namelijk de Executive Master Programmes, de Specialised Master Programmes en de Distance Learning Master Programmes.

Executive Masterprogramma's liggen vaak in de lijn van een Master of Business Administration (MBA) en heten dan Executive MBA (EMBA). Andere executive masteropleidingen hebben een meer specialistisch karakter. Bij executive masteropleidingen gaat het om interdisciplinariteit, interactiviteit en teamwork. Het niveau en de inbreng van de deelnemers zijn cruciaal: deelnemers dienen over een rijke werkervaring te beschikken. Het gaat om de groepsinteractie van ervaren managers met verschillende achtergronden. Men leert vooral van elkaar. Tijdens intensieve bijeenkomsten werken de deelnemers aan projecten, analyses en casestudies van strategisch niveau. Het merendeel van de studie-onderdelen van executive programma's heeft betrekking op de eigen werksituatie en een direct praktisch nut. De opleidingsduur varieert van een tot drie jaar.

Gespecialiseerde Masterprogramma's zijn in twee soorten in te delen:

1. Masterprogramma's die voortbouwen op een graad in een specifiek vakgebied (vervolgopleidingen).

2. Masterprogramma's waarbij de studierichting van de vooropleiding er minder toe doet (kopstudies).

Deze programma's zijn voor academici en hbo'ers met een aantal jaren werkervaring.

Bij Distance Learning Masterprogramma's verloopt de communicatie tussen opleidingsinstituut

en cursist voornamelijk via internet en e-mail. Distance learning opleidingen bieden een zeer grote studievrijheid. Een hoge mate van zelfdiscipline is een voorwaarde voor een succesvolle afronding. Ook bij de distance learning opleidingen zijn er wel momenten in de studie dat studenten, de docent of elkaar zien. Dit heet blended learning.


Postdoctoraal

Postdoctorale opleidingen zijn toegankelijk voor universitair afgestudeerden. Wanneer een dergelijke studie nogmaals een mastertitel oplevert, spreekt de wet van een "postinitiële masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs". Dit wordt ook wel een masterna-master genoemd. Een postdoctorale opleiding duurt een of twee jaar. Het kan een specialisatie in het eigen vakgebied zijn, maar ook een beroepsgerichte opleiding. Opleidingen tot universitair leraar, registeraccount of bedrijfskunde kunnen hier voorbeelden van zijn.


Master of Business Administration (MBA)

Deze bedrijfskundige opleiding heeft als doel de bedrijfskundige kennis, kunde en managementcompetenties van de ervaren, professionele managementdeelnemers sterk te verhogen. MBA's zijn sterk praktijkgericht en worden in vele soorten aangeboden. Een MBA duurt een tot twee jaar. De MBA is meestal op hbo(+) niveau, maar soms op academisch lesniveau. Het aanbod van MBAopleidingen is zeer verscheiden qua kwaliteit en varieert van gerenommeerde en zeer veeleisende studieprogramma's tot MBA's met geen of uitermate soepele toetredingsvoorwaarden en minimale of geen examenvereisten. Een MBA is geen formele titel volgens de wet. De samenstelling van MBA-studenten kan sterk verschillen. Zo is het aantal buitenlandse studenten doorgaans veel groter bij fulltime MBA's dan bij parttime MBA's. Bij fulltime MBA-opleidingen is de gemiddelde leeftijd achtentwintig, negenentwintig jaar. Bij parttime en executive MBA-programma's is dit hoger: vijfendertig jaar.


Post-hbo

Post-hbo-opleidingen zijn bedrijfs- en beroepsopleidingen op hbo-niveau. Om hieraan deel te kunnen nemen, moet men minimaal hbo-niveau hebben, verkregen door vooropleiding of werkervaring. De meeste post-hbo-deelnemers hebben een aantal jaren werkervaring waarmee de gemiddelde leeftijd tussen de dertig en vijfenveertig jaar ligt. Een post-hbo duurt korter dan een volledige hbo-opleiding. Normaal gesproken kunt u in negen tot twaalf maanden een post-hbodiploma halen. Deze opleidingen worden zowel door reguliere hogescholen als door particuliere opleidingsinstituten verzorgd. Om van kwaliteit verzekerd te zijn, kunt u het beste kiezen voor een 'Registeropleiding'. Deze zijn te vinden via www.cpion.nl.


Non degree programmes

De term zegt het al: na het succesvol afronden van zo'n programma krijgt u geen diploma.

Soms krijgt u wel een certificaat of een bewijs van deelname. Onder deze categorie vallen veel masterclasses waarin uw wetenschappelijke en praktische kennis in een paar bijeenkomsten verrijkt wordt. Het volgen van meerdere masterclasses kan wel tot een diploma leiden. Naast de masterclasses zijn er ook veel vaardigheidstrainingen die als Non degree gelden. Hiermee kunt u bijvoorbeeld leren coachen, effectiever leidinggeven of een taal (beter) beheersen. Veel van dergelijke trainingen zijn In-Company te boeken; op locatie dus.


Toelating

Om toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding is meestal minimaal een hbo-diploma vereist. Een aantal masteropleidingen is uitsluitend bedoeld voor academici. De meeste gerenommeerde opleidingsinstituten onderwerpen de kandidaten aan een toelatingstest. Een interview maakt vrijwel altijd deel uit van de toelatingsprocedure. Niet-hoger opgeleide personen met een schat aan praktijkkennis en managementervaring kunnen ook toegelaten worden. Vooral bij de executive masterprogramma's weegt de ervaring van de kandidaat vaak zwaarder dan de formele toelatingseisen.