Dé opleidingensite voor hbo en hoger
Gepubliceerd op: 6 november 2013
Auteur:


(Inter)nationale accreditaties van masteropleidingen

Verschillende internationale organisaties (o.a. de NVAAO, AACSB, AMBA & EFMD) kunnen accreditaties aan opleidingsinstituten en hun MBA programma’s verlenen.

Wat is een accreditatie?

Een accreditatie houdt in dat een opleiding aan bepaalde basisstandaarden voldoet, zoals die zijn geformuleerd en gedeponeerd door een accreditatie verlenende organisatie. Het gaat dan met name om aspecten als het curriculum, de kwaliteit en samenstelling van de faculteit en de toelatingscriteria van de deelnemers. Accreditaties vormen een hulpmiddel voor het herkennen van kwaliteit. Verschillende internationale organisaties kunnen accreditaties aan opleidingsinstituten en hun MBA programma's verlenen. Naast de Nederlands- Vlaamse Accreditatie Organsatie (NVAO) zijn bekende organisaties met 'awarding power' de International Association for Management Education (AACSB), de Association of MBA's (AMBA) en de European Foundation for Management Development (EFMD).

NVAO

De Nederlandse Accreditatieorganisatie (NAO) is eind 2002 opgericht als gevolg van de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs. De NAO ging van start met onder meer het ontwikkelen en vaststellen van de beoordelingskaders voor accreditatie van bestaande opleidingen en voor het toetsen van nieuwe opleidingen in Nederland. In 2003 hebben de Nederlandse en Vlaamse ministers van Onderwijs een verdrag getekend waardoor de gemeenschappelijke accreditatieorganisatie NVAO een feit wordt.

Sindsdien waarborgt de NVAO de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Zij beoordeelt op onafhankelijke wijze de kwaliteitszorg van hoger onderwijsinstellingen in Nederland; accrediteert Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijsopleidingen en kent bijzondere (kwaliteits)kenmerken toe. Daarnaast levert de NVAO een bijdrage aan het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn binnen het hoger onderwijs en bevordert zij de positionering van het hoger onderwijs in nationaal en internationaal perspectief.

Meer informatie vindt u op www.nvao.net.

AACSB

De AACSB is door het Amerikaanse departement van onderwijs erkend als het gezagdragende accreditatiebureau voor bachelor-, master- en doctoraalprogramma's op bedrijfskundig en financieel gebied. AACSB is opgezet ter bevordering van de kwaliteit van management educatie wereldwijd.

De accreditatieprocedure wordt uitgevoerd door bestuursleden van gerenommeerde opleidingsinstituten, faculteitsleden en bestuurders uit het bedrijfsleven met kennis van managementonderwijs. De gehanteerde maatstaven hebben een breed draagvlak in de Amerikaanse onderwijswereld en hebben als doel dat de opleidingsinstituten zich committeren aan kwaliteit. Het instituut ziet zich door de accreditatie genoodzaakt continu te streven naar verbeteringen met betrekking tot onder meer: de samenstelling en kwalificaties van de faculteit, het onderwijsprogramma, het intellectuele klimaat, het toelatingsbeleid, de vereisten voor het behalen van het diploma, de bibliotheek- en computerfaciliteiten, en de schoolgebouwen.

Meer informatie vindt u op www.aacsb.edu.

AMBA

Voor de Master of Business Administration opleidingen in Europa bestaat er eveneens een belangenorganisatie, de Association of MBA's (AMBA) in Londen, die waakt over de kwaliteit van het managementonderwijs. MBA opleidingen moeten aan strenge eisen voldoen op de volgende punten:

  • de faculteit
  • de studenten
  • het curriculum
  • structuur, tijdsduur en uitvoering van het programma
  • examinering
  • resultaten van de opleiding

Meer informatie vindt u op www.mbaworld.com.

EFMD / EQUIS

EFMD Acts as a Catalyst to Enhance Excellence in Management Education and Development Globally. Wereldwijd zijn er veel management opleidingsinstituten lid van de European Foundation for Management Development (EFMD). Deze in Brussel gevestigde organisatie heeft als doel het bevorderen van management development wereldwijd. Het lidmaatschap wordt verleend aan opleidingsinstituten die kunnen aantonen dat zij hieraan een actieve bijdrage leveren.

De EFMD is in 1997 gestart met EQUIS, de European Quality Improvement System. Het doel van dit project is te komen tot een accreditatie- en kwaliteitbeoordelingssysteem dat het mogelijk maakt om aanbieders van managementopleidingen op internationaal en wereldwijd niveau met elkaar te vergelijken. Het is een flexibel systeem dat rekening houdt met cultuurverschillen en verschillen tussen nationale onderwijssystemen. Opleidingsinstituten die kiezen voor de accreditatieroute kunnen een kwaliteitslabel ontvangen; andere kunnen EQUIS gaan gebruiken als audit instrument voor het beoordelen van hun performance en marktpositie op basis van internationale standaarden.

Meer informatie vindt u op www.efmd.org