Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master in Human Resource Management (MHRM)

Antwerp Management School

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

Deze zeer praktijkgerichte managementopleiding vormt studenten tot jonge human resources professionals die oplossingsgericht handelen en denken binnen de context van een organisatie.

Overzicht

Heb je een uitgesproken interesse voor de mens in de organisatie en ambieer je een leidinggevende positie? Ben je op zoek naar een bijkomende opleiding die je een reële meerwaarde kan bieden op de arbeidsmarkt?

Waarom dit programma van Antwerp Management School kiezen?

Studenten krijgen hierdoor een brede en gefundeerde kijk op het actuele HR gebeuren. De link met de HR praktijk wordt hierin nauwgezet bewaakt. Naast een zeer volledige kijk op het inhoudelijk HR gebeuren, krijgen studenten gedurende het hele academiejaar ook trainingen en workshops rond strategische communicatievaardigheden, management skills en talentontwikkeling.

Dankzij onze Career Management Service neemt je carrière een vliegende start. We begeleiden de studenten doorheen het volledige jaar in het uittekenen van hun toekomstige carrières door hen de nodige inzichten en praktische skills aan te reiken die zij nodig hebben om de juiste jobopportuniteit te vinden.

Doelstellingen

Wat mag u verwachten?

Inhoudsniveau: Deepening Expertise.

Na het volgen van dit programma:

 • Kun je wetenschappelijke theorieën en reflecties vertalen naar concrete vraagstukken uit de HR sfeer
 • Heb je een kritische, wetenschappelijke en professionele attitude tegenover mens en organisatie
 • Kun je werken aan sociale en HR vraagstukken
 • Ben je in staat om grote hoeveelheden informatie te verwerken en toepasbaar te maken vanuit het 'leren leren'-principe
 • Kun je de opgedane kennis en vaardigheden toepassen bij de consultingopdracht waar je een organisatie adviseert rond een HR vraagstuk

Curriculum

Wat houdt dit programma in?

Tijdens de opleiding worden HR specifieke vakken zoals arbeidspsychologie, arbeidsrecht en arbeidssociologie afgewisseld met ruimere managementvakken in de context van de organisatie zoals strategie, ICT en Finance. Het programma koppelt een reeks van praktische vaardigheden aan academische kennisinput. Zo word je als student in een persoonlijk ontwikkelingstraject uitgedaagd om je communicatieve, ethische en teamvaardigheden aan te scherpen. De link met de HR praktijk wordt nauwgezet bewaakt door de input van verschillende gastdocenten uit de HR wereld. Daarnaast vormt de acht weken durende consultingopdracht dé brug naar de HR-realiteit.

 • Arbeid & organisatie psychologie
 • Arbeidsrecht
 • Arbeidssociologie
 • Financieel management & accountancy
 • Management & organisatie
 • Personeelsinformatiesystemen
 • Leadership Development Track
 • HR-specifieke topics rond: recrutering & assessement, loopbanen & opleiding, beloning & waarderen, HR in de publieke sector, welzijn, diversiteit en arbeidsrelaties

Deelnemers

Voor wie?

Carriere niveau: Recent graduate.

Kandidaten moeten een Masterdiploma hebben en het selectieproces met succes doorlopen. U dient niet over specifieke voorkennis te beschikken inzake human resource management of management in het algemeen.

In vorige edities mochten we deelnemers verwelkomen met zeer uiteenlopende vooropleidingen zoals: geschiedenis, TEW, sociologie, pedagogie, psychologie, talen, communicatiewetenschappen, politieke wetenschappen, handelswetenschappen, …

Praktische informatie

Prijs

€ 8000 (vrij van btw).
Inclusief het gebruik van alle studentenfaciliteiten aan Antwerp Management School en de kosten van uitstappen en residentiële activiteiten. Exclusief de kostprijs van cursussen en boeken.

Voor onze programma's gelden Algemene Voorwaarden.

Locatie

Antwerp Management School
Sint-Jacobsmarkt 9-13
BE- 2000 Antwerpen

Toelatingsvoorwaarden

Om je kandidaat te kunnen stellen voor deze opleiding is een masterdiploma noodzakelijk. Je kunt je al kandidaat stellen als je pas later in het jaar afstudeert. De hele selectieprocedure wordt dan afgewerkt onder de voorwaarde dat je je einddiploma behaalt vóór de start van het programma. Specifieke voorkennis rond human resource management of management in het algemeen is geen vereiste.

Diploma/Getuigschrift

Het diploma "Master in Human Resource Management", een officieel diploma erkend door de Vlaamse Gemeenschap, wordt uitgereikt na het succesvol afronden van de examens. De opleiding is geaccrediteerd door AACSB, NVAO en Eduniversal.

Inschrijvingsprocedure

We raden je aan om je tijdig kandidaat te stellen. De applicatiedeadline is 10 september, 2014.

Selectieprocedure

Als je dossier aanvaard wordt, word je uitgenodigd voor een online test van je verbale en numerieke vaardigheden en voor een interview. In dit gesprek peilen we naar je capaciteiten om managementverantwoordelijkheid te dragen, je intellectueel potentieel en je motivatie om aan deze opleiding deel te nemen.

Niveau WO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 12 maanden
Locatie Antwerpen
Type Master (HBO-universitair), Specialised master for professionals
Kosten €8000
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Afronding Diploma
Barbara De Meester over de Full-time Master in Human Resource Management (MHRM)

"Het IAO-kader biedt me een bijzonder waardevol houvast en guideline om teams en (mini)organisaties te begeleiden. Het IAO verhaal raakt me omdat zowel personeel (socio) als organisatie (technisch), zowel structuur als cultuur worden belicht. Het groepseindwerk is een dankbare oefening in het leren (her)organiseren."

Barbara De Meester (Trainer peoplemanagement, begeleider IAO-implementatie), BDM
Joost Van Driessche over de Full-time Master in Human Resource Management (MHRM)

"Ik heb een innoverend, theoretisch kader gekregen op organisaties, die mijn eigen aanvoelen en ervaring bevestigen en versterken. Als consultant en ondernemer kan ik nog meer de root cause van diverse organisatievraagstukken aanpakken. Deze opleiding smaakt echt naar meer, ik ben alvast gestart met de toepassing in de eigen organisatie!"

Joost Van Driessche (Algemeen Directeur), PvO - Partners voor Ondernemers