Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Verzekeringskunde Enterprise Risk Management

Amsterdam Business School

  • Beschrijving
  • Overzicht
  • Testimonials

Toezichthouders, overheden en aandeelhouders vragen steeds vaker en meer inzicht in de mogelijke gevolgen van risico's bij instellingen, bedrijven, omwonenden, het milieu en zakelijke relaties. Organisaties besteden in toenemende mate aandacht aan het organiseren van een risk managementproces. Enterprise Risk Management biedt de organisatiebrede aanpak hiervoor. Als specialisatie binnen de Master in Verzekeringskunde van de Amsterdam Business School biedt de universitaire opleiding Enterprise Risk Management een multidisciplinaire aanpak met een breed scala aan theoretische onderdelen en actuele praktijkcases. Na het succesvol behalen van de Master of Science titel voor ERM heeft u brede kennis van Enterprise Risk Management, Operationele Risico's, Financiële Markten en Risico's, Bedrijfskunde, Compliance en Recht. Op deze gebieden heeft u zich gespecialiseerd en vooral aandacht besteed aan de integrale benadering van Risk Management, COSO, Basel II, Solvency II en SOX.

De opleiding is bij uitstek geschikt als een aanvullende Master voor leergierige personen die werkzaam zijn in de risk management branche: financiële en risk managers bij overheidsinstellingen en bedrijven, makelaars, verzekeraars en auditors.

Tijdens onze opleiding ontwikkelt u een brede visie op risk management. De opgedane nieuwe vakkennis en de verdieping van uw analytische denkvermogen helpen u de juiste oplossingen te vinden voor uw organisatie of opdrachtgever.

Het werken in kleine groepen bevordert het uitwisselen van kennis tussen vakgenoten. HBO-ers werken voor de aanvang van de tweejarige opleiding hun deficiënties weg in een kort schakelprogramma. Na het succesvol afronden van de opleiding mag u de internationale titel Master in Science (Msc.) voeren;

De ERM variant is een zelfstandige afstudeervariant binnen de Master Verzekeringskunde.

Om toegelaten te worden tot het programme Enterprise Risk Management moet u voldoen aan de volgende eisen:

  • u heeft een academische opleiding in een economische, bedrijfskundige of juridische richting afgerond;
  • u heeft een HBO opleiding in een economische, bedrijfskundige of juridische richting afgerond: u dient een schakelprogramma te volgen. Afhankelijk van uw vooropleiding en ervaring kunt u voor een aantal onderdelen uit schakelprogramma vrijstellingen krijgen.
  • u heeft voldoende wiskundevoorkennis (wiskunde B op havo-niveau of wiskunde A1,2 of B1,2 op vwo-niveau);
  • u werkt minimaal anderhalf jaar in de Risk Management branche.

Gegeven de toenemende vraag naar risk managers en het beheersen en rapporteren van risico's is het beroepsperspectief goed.


Het studiejaar is verdeeld in twee semesters en elk semester bestaat uit twee blokken. Het eerste semester loopt van september tot en met januari, het tweede van februari tot en met juni. Een blok bevat 7 collegeweken, 1 week zelfstudie en 1 tentamenweek. De colleges vinden plaats op dinsdagmiddag en dinsdagavond. Uw aanwezigheid bij de colleges wordt verlangd. Bij uitzondering kan het voorkomen dat de tentamens op een andere dag worden afgenomen. Vakken in de opleiding zijn: verzekeringsrecht, financiële economie, schade-actuariaat, bedrijfskunde, case study, kennis van financiële markten en corporate finance, enterprise risk management concepten, enterprise risk management modellen en rapportage, regelgeving en operationele risicofs. De opleiding wordt afgesloten met een master thesis.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 24 maanden
Type MSc (Master of Science)
Kosten (indicatie) Meer dan €4550
Titulatuur MSc (Master of Science)
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Provincie Noord-Holland
Afronding Diploma
Credits 60
Bedrijfskunde in deeltijd 2 (MSc)
Enterprise Risk Management

"De EMERM is een fantastische aanvulling voor iedere business professional. Het is een praktijkgerichte opleiding op wetenschappelijk niveau waarin methoden en technieken om risico's te analyseren, meten en kwantificeren aan bod komen. Ook, en dat is wellicht nog belangrijker, wordt veel aandacht besteed aan de grote verbanden tussen alle voorkomende risico's binnen een onderneming en de communicatie hieromtrent op het niveau van bestuurders."

Caroline Mullers (Consultant), Great Place to Work®