Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Master Verzekeringskunde - VZK (MSc)

Amsterdam Business School

  • Beschrijving
  • Overzicht

In de financiële dienstverlening werken meer dan 50.000 mensen in loondienst bij verzekeraars, en sommige van die concerns scoren hoog op ranglijsten van aantrekkelijke werkgevers. Voor mensen met een financiële, juridische of bedrijfskundige achtergrond biedt de branche prima carrièremogelijkheden.

In de Master Verzekeringskunde van de Universiteit van Amsterdam, vindt men nu voor het eerst een opleiding waarin op academisch niveau de verzekeringskennis wordt verbreed en verdiept. Deze opleiding is grensverleggend door de integratie van de vakgebieden economie, actuariaat, rechten en bedrijfskunde, en de toepassing op verzekeringsvraagstukken. Men leert de kennisgebieden te combineren en integreren. Na deze opleiding kan de afgestudeerde putten uit een bredere vakkennis en een multidisciplinaire instelling, die heel goed toepasbaar is in de werkpraktijk.

De opleiding Verzekeringskunde is een masteropleiding op academisch niveau. Academici met een economische, bedrijfskundige, juridische of actuariële achtergrond kunnen de parttime master in twee jaar afronden. Heeft u een hbo-diploma en relevante werkervaring, dan kunt u na het succesvol afronden van enkele deficiëntiemodules worden toegelaten tot de master.

De opleiding is bestemd voor mensen met een afgeronde hogere beroepsopleiding in een economische of juridische richting of een wetenschappelijk bachelordiploma (of masters) in een economische, bedrijfskundige of juridische richting.

De combinatie werken en studeren dient niet te licht worden opgevat. De combinatie vereist doorzettingsvermogen en een goede planning. De collegedagen staan voor het gehele collegejaar vast. Om u zoveel mogelijk te kunnen concentreren op uw studie, neemt het team van de Master in Verzekeringskunde u zoveel mogelijk, organisatorische zaken die verband houden met uw studie, uit handen.

De groepsgrootte van maximaal vijfentwintig studenten stimuleert de interactie tussen docent en student alsmede tussen de studenten onderling. Bij diverse vakken van de opleiding wordt gebruik gemaakt van casusgericht onderwijs, waardoor een uitstekende wisselwerking tussen theorie en praktijk bestaat.

Studenten dienen over voldoende wiskundekennis te beschikken. Tevens dient men minimaal anderhalf jaar werkzaam te zijn in de verzekeringsbranche.


Beleidsvorming in het verzekeringsbedrijf berust op een integraal inzicht in de interne processen in het bedrijf en de werking van de omgevingsfactoren.
Het onderwijs en onderzoek in de verzekeringskunde beoogt kennis te ontwikkelen van alle facetten van het functioneren in de verzekeringsbedrijfstak, en deze kennis zodanig te combineren dat deze door goed opgeleide generalisten toepasbaar is. De Master in Verzekeringskunde leidt academici op die in staat zijn complexe verzekeringsvraagstukken zelfstandig te analyseren en op basis van deze analyse te adviseren, te beslissen en te handelen.

Opbouw opleiding

De opleiding is opgebouwd vanuit vier deelgebieden: Financiële economie, Actuariaat, Recht en Bedrijfskunde. De instromende studenten hebben op verschillende deelgebieden verschillende kennisniveaus.
De Masteropleiding richt zich op verbreding van de bestaande kennis tot het niveau van uitgebreide kennis en op de ontwikkeling van gespecialiseerde kennis. Gedetailleerde kennis op hoog academisch niveau wordt daarnaast gecombineerd met zicht op praktijksituaties en toepassingsmogelijkheden.

Collegedagen

Om de combinatie van werken en studeren mogelijk te maken, worden de colleges gegeven op één vaste middag/avond per week (dinsdag). Dit geldt ook voor dedeficiëntievakken.

Het programma bestaat uit een zogenaamd deficiëntieprogramma ( maximaal 30 ects) en een Master (60 ects). Het deficiëntieprogramma is bestemd voor kandidaten met een hbo-vooropleiding en duurt enkele maanden. Het is mogelijk de deficiënties weg te werken in het voorjaar voorafgaand aan de start van een nieuw collegejaar. Ieder jaar begint er een nieuw collegejaar in september. De Master duurt ongeveer twee jaar, inclusief scriptie.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 24 maanden
Type MSc (Master of Science)
Kosten (indicatie) Meer dan €4550
Titulatuur MSc (Master of Science)
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand augustus
Provincie Noord-Holland
Afronding Diploma