Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Executive Internal Auditing Programme

Amsterdam Business School

  • Beschrijving
  • Overzicht
  • Testimonials

In veel organisaties staat het 'in control'-vraagstuk hoog op de agenda van het management. Het toezicht op hun functioneren neemt toe en dat heeft consequenties voor de kwaliteit van bestuur en beheersing. Internal auditing speelt daarbij een onmisbare rol: door gedegen na te gaan hoe processen en activiteiten worden uitgevoerd en op welke wijze daarin verbeteringen kunnen worden aangebracht, biedt internal auditing het management zekerheid over de mate waarin de 'bedrijfsdoelstellingen' worden bereikt.

Dat betekent wel dat internal audits aan hoge eisen moeten voldoen. De opleiding Executive Internal Audit Programme (EIAP) van de Amsterdam Business School is een tweejarig parttime programma voor ambitieuze internal auditors die de functie van internal auditor op hoog niveau willen uitvoeren. De opleiding verschaft de deelnemers daarvoor de benodigde theoretische kennis en praktische vaardigheden.

Intensief contact met internal auditors in diverse bedrijven en instellingen zorgt ervoor dat het programma goed blijft afgestemd op de behoeften uit de praktijk. De docenten zijn erkende deskundigen met een wetenschappelijke achtergrond of een brede praktijkervaring. Zij hebben grote affiniteit met aangrenzende vakgebieden en zijn dus in staat de onderlinge verbanden adequaat te schetsen. Door buitenlandse docenten in te schakelen en internationale themaseminars te organiseren, krijgen ook internationale ontwikkelingen een plaats in het programma.

Kiezen voor de EIAP-opleiding aan de UvA is kiezen voor kwaliteit en individuele aandacht. Het is, zeker gezien de omvang en kwaliteit van het curriculum, niet de gemakkelijkste manier om Register Operational Auditor te worden. De beslissing om de EIAP-opleiding te gaan volgen moet vooral niet lichtvaardig worden genomen. De studiebelasting is fors, zeker naast een dubbele werkkring. Maar kiest u voor de EIAP-opleiding, dan zal uw inzet beloond worden met een unieke ervaring, een waardevol relatienetwerk en uitstekende carrièreperspectieven.

De EIAP-opleiding richt zich op studenten met een academische vooropleiding met twee tot drie jaar werkervaring.

Om toegelaten te worden tot de EIAP-opleiding moet u voldoen aan de volgende eisen:

  • U hebt een academische opleiding afgerond, bijvoorbeeld Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde of Bestuurskunde, of een postdoctoraalstudie, zoals Register Accountants (RA), Register Controllers (RC) en Register EDP Auditors (RE), of een opleiding heao BE aangevuld met een post-hbo-opleiding Operatonial Auditing dan wel het CIA-certificaat;
  • U hebt ten minste 2 à 3 jaar werkervaring op het gebied van besturen, beheersen, inrichten of toetsen van een (profit- of non-profit)organisatie.

Als ingangseis voor de EIAP-opleiding geldt dat de student in het bezit is van een afgeronde academische opleiding, bijvoorbeeld in één van de volgende studierichtingen:

  • bedrijfseconomie
  • bedrijfskunde
  • bestuurskunde
  • organisatiepsychologie/-sociologie

Postdoctoraal afgestudeerden, zoals Register Accountants (RA), Register Controllers (RC) en Register EDP Auditors (RE), kunnen eveneens instromen en krijgen mogelijk een vrijstelling voor een of meer vakken waardoor het mogelijk kan worden de opleiding in 1 tot 1,5 jaar af te ronden. Ook kandidaten met een HEAO BE opleiding + een post-HBO-opleiding Operational Auditing en personen met een HEAO BE opleiding + CIA-certificaat, kunnen aan de opleiding deelnemen.

Naast de opleidingsvereisten beschikt de kandidaat over enige jaren (tenminste 2 à 3 jaar) werkervaring in een profit-, dan wel non-profit-omgeving op het gebied van besturen, beheersen, inrichten of toetsen van de organisatie.


De EIAP-opleiding duurt twee jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters met elk twee blokken van zeven colleges. Elk blok wordt afgesloten met tentamens. In het tweede semester van het tweede jaar van de opleiding begint u met de afstudeerscriptie. U verdedigt deze scriptie tijdens een afsluitend mondeling examen voor de examencommissie. Tijdens dit examen wordt niet alleen ingegaan op de scriptie, maar tevens op het hele curriculum van de EIAP-opleiding.

De colleges worden in het Nederlands gegeven. De studie is parttime. U volgt één dag per week, op vrijdag, tussen 09.00 en 17.00 uur colleges.

De studiebelasting van de EIAP-opleiding bedraagt, inclusief het volgen van colleges, 16 tot 20 uur per week. In onderstaand overzicht staat het aantal college-uren per vak vermeld.

Studieprogramma eerste jaar

Uren

Auditvaardigheden

16

Algemene Auditing

21

Accounting Information Systems

61

Financial Auditing

20

Financieel Management

21

Management Accounting

20

Control Models

14

Uitvoeren van internal audits

14

Totaal jaar 1

187

Studieprogramma tweede jaar

Uren

Ethiek 14

Afstudeerreferaat (Onderzoeksmethodologie en Debateren)

10

Risk Management & Compliance

21

IT-Auditing

14

Inrichten van de internal audit-functie

21

Conflict Management

8

Management Accounting

21

Verdiepingsmodule: Internal Auditing Excellence

29

Internal Governance

30

Quality Assurance Review

28

Totaal jaar 2:

196

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 24 maanden
Type Post-wo / postacademisch
Kosten (indicatie) Meer dan €4550
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Provincie Noord-Holland
Afronding Diploma
Credits 66
Bedrijfskunde in deeltijd 2 (MSc)
'Direct toepasbaar in de praktijk'

'Als controller heb je, naast overeenkomstige, ook andere aandachtsgebieden dan een accountant. Mijn kennis ten aanzien van deze andere aandachtsgebieden wilde ik graag uitbreiden en de Executive Master of Finance and Control vond ik hier de beste opleiding voor. Wederom koos ik voor de Amsterdam Business School omdat ik hier ook de Post-Master Accountancy heb gevolgd, wat heel goed beviel. Het leerzame en leuke van het volgen van deze opleiding is dat wat je leert meteen toegepast kan worden in de praktijk. Andersom breng je samen met je medestudenten praktijkervaring mee naar de colleges, waardoor je goed kan reflecteren op de relatie tussen theorie en praktijk, ervaringen kan uitwisselen en actuele cases met elkaar kan bespreken.’

Caroline Mullers (Consultant), Great Place to Work®