Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Amsterdam IT-Audit Programme

Amsterdam Business School

  • Beschrijving
  • Overzicht

Informatietechnologie is een integraal onderdeel van onze samenleving geworden. Ondernemingen zijn sterk afhankelijk van deze uitdagende technologie voor de meest uiteenlopende toepassingen, van het registreren van klantorders tot het uitwisselen van informatie met ketenpartners. De behoefte aan zekerheid over de betrouwbaarheid van informatietechnologie en de toepassingen daarvan zal hierdoor verder stijgen. Bij het verschaffen van die zekerheid is IT-auditing - de onafhankelijke beoordeling van de verschillende kwaliteitsaspecten van informatiesystemen - een onmisbaar instrument.

De opleiding verschaft studenten de theoretische kennis, de gewenste houdingsaspecten en de praktische vaardigheden om de IT-auditfunctie op een kwalitatief hoogwaardige manier uit te voeren. Een groep bestaat uit maximaal 25 personen. Wij streven naar interactief onderwijs, waarbij niet alleen de wisselwerking tussen docent en student van belang is, maar van studenten daadwerkelijk een actieve bijdrage aan de opleiding wordt verwacht. Wie kiest voor de opleiding Amsterdam IT-Audit Programme zal worden beloond met een inspirerende kennismaking met een uniek vakgebied, een waardevol relatienetwerk en uitstekende carrièreperspectieven.

Het Amsterdam IT-Audit Programme richt zich op studenten met een academische-opleiding. Zij zijn binnen profit- en not-for-profitorganisaties verantwoordelijk voor het initiëren en leiden van de IT-auditfunctie of zij voeren deze IT-audits feitelijk uit, meestal in het kader van operational audits en financial audits. Studenten met een afgeronde RA, RO of RC opleiding komen in aanmerking voor vrijstellingen en kunnen hierdoor de opleiding binnen één jaar afronden.

Van de studenten wordt verwacht dat ze over voldoende kennis en ervaring beschikken om een waardevolle en actieve bijdrage tijdens de colleges te kunnen leveren. Daarnaast is een professionele attitude essentieel om het vakgebied IT-Auditing naar behoren te kunnen uitvoeren en ook om de opleiding te kunnen afronden. Wij verwachten derhalve van de student integriteit, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en alle andere eisen die door de GBRE en de overige richtlijnen van de NOREA aan de IT-auditor worden gesteld.

Als toelatingseis voor de opleiding geldt dat studenten minimaal een universitaire opleiding moeten hebben voltooid. Vrijstellingen zullen van geval tot geval worden beoordeeld.

In de regel geldt dat studenten die de postinitiele opleiding Operational Auditing aan de UvA hebben voltooid, vrijstelling krijgen voor de vakken Organisatie & Informatie, BIV, Informatietechnologie, Algemene Auditing, Financial Auditing, Adviesvaardigheden en Uitvoeren van operational audits. Zij kunnen direct het tweede jaar instromen.

Cursisten die de opleiding Accountancy hebben voltooid, krijgen in beginsel vrijstelling voor de eerstejaarsvakken BIV, Algemene Auditing en Financial Auditing.


Het programma van het IT-Audit Programme bestrijkt een periode van twee jaar. Gedurende deze twee jaar worden één dag per week de colleges gegeven. Een studiejaar bestaat uit twee semesters met elk twee blokken van zeven colleges. De colleges worden aan het eind van elk blok afgesloten met een of meer tentamens.

De opleiding start in september en eindigt in juni. De colleges vinden plaats op vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur.

Het tweede jaar van de opleiding start ook in september en eindigt in juni. De colleges in het tweede jaar vinden plaats op maandagmiddag en maandagavond.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 24 maanden
Type Post-wo / postacademisch
Kosten (indicatie) Meer dan €4550
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden januari, september
Provincie Noord-Holland
Afronding Diploma
Credits 60