Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Amsterdam Executive Programme Actuarial Science

Amsterdam Business School

 • Beschrijving
 • Overzicht

 • One Stop Shop voor de studie tot actuaris
 • Volledig programma op academisch niveau
 • De eindtermen van de opleiding zijn er op gericht dat men na een succesvolle afronding direct toe kan treden tot de beroepsgroep en lid kan worden van het Actuarieel Genootschap, met de bijbehorende titel Actuaris AG
 • Theoretische diepgang in vakken die leiden tot Mastertitel in Actuarial Science & Mathematical Finance (NVAO geaccrediteerd)
 • Praktische competenties worden verworven door casusgericht onderwijs
 • Casussen zijn ontwikkeld in samenwerking met het financiële bedrijfsleven
 • Kleinschalige en interactieve opleiding
 • Docenten uit de top van het bedrijfsleven en wetenschap
 • Driejarig parttime programma (incl. scriptie) na schakeltraject van 1 à 2 jaar
 • Colleges op vaste dag in de week, flexibiliteit in studietempo mogelijk

Het Amsterdam Executive Programme in Actuarial Science is een parttime programma dat specialisten opleidt op het gebied van financieel risicomanagement. De eindtermen van de opleiding zorgen ervoor dat men na een succesvolle afronding het diploma Actuaris ontvangt waarna men lid kan van het Actuarieel Genootschap, met de bijbehorende titel Actuaris AG (AAG).

Cursisten van de opleiding hebben een achtergrond in de econometrie, wiskunde of hebben een vergelijkbare masteropleiding gedaan. Ook een bachelor- of masterdiploma in Actuariele Wetenschappen geeft direct toegang tot de opleiding.

De opleiding is een gecombineerde Master- en beroepsopleiding. Afgestudeerden en studenten kunnen aan de slag bij verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en adviesbureaus maar ook bij andere financiele instellingen waar financieel risicomanagement van het hoogste niveau nodig is.

Cursisten worden intensief begeleid tijdens het hele studietraject. Tegelijkertijd wordt een actieve inbreng verwacht van cursisten tijdens de colleges en groepsdiscussies. Naast technische kennis vanuit de wiskunde, statistiek, econometrie en finance dienen ook competenties verworven te worden op het gebied van communicatie, verslaggeving, management en ethiek.

Een belangrijk additioneel onderdeel van het opleidingsconcept van de AEMAS is interactie en reflectie. Immers, juist in een executive master is er onder de deelnemers een schat aan kennis, ervaring, inzichten en vaardigheden aanwezig. Niet alleen de docent, maar iedere deelnemer is daarmee een bron van potentiële vernieuwing, inspiratie en benchmarking.

 • Afgeronde academische opleiding (Bachelor of Master) in econometrie, wiskunde of verwante kwantitatieve opleiding
 • Ook instroom vanuit Bachelor- of masteropleiding Actuariaat mogelijk voor een deel van het totale programma
 • Cursusgeld: Schakeltraject en Intensieve Master € 2.500 per jaar, Actuarial Practice Cycle € 11.000
 • Onderdelen (zoals de Actuarial Practice Cycle) kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden

Het programma van de AEMAS bestaat uit drie onderdelen:

 • Schakeltraject
 • Intensieve Master
 • Actuarial Practice Cycle

Curisisten met een afgeronde Master in econometrie, wiskunde of vergelijkbare kwantitatieve opleiding volgen alle drie de onderdelen in deze volgorde. Voor deelnemers met een Bachelordiploma Actuariele Wetenschappen volstaan de laatste twee onderdelen en wie al een Masterdiploma Actuarial Sciences & Mathematical Finance heeft hoeft alleen de Actuarial Practice Cycle te doorlopen.

De intensieve Master is 60 ECTS en is zo ingericht dat deze parttime binnen twee jaar af te ronden is. De Actuarial Practice Cycle van 30 ECTS is parttime binnen een jaar af te ronden. De lengte van het schakelprogramma hangt af van de vrijstellingen die gegeven kunnen worden op grond van de vooropleiding.

Een studiejaar bestaat uit twee semesters met elk twee blokken van 8 collegeweken. Elk blok wordt afgesloten met tentamens. Bij de verroostering van vakken en tentamens wordt rekening gehouden met de financiële jaarcyclus. Zo wordt ervoor gezorgd dat in de maanden januari en februari de studiedruk beperkt blijft omdat die voor professionals vaak veel extra werk met zich meebrengen.

Er kan in september of februari gestart worden met het schakeltraject en met de Actuarial Practice Cycle. De Intensieve Master start ieder jaar in september.

In de Actuarial Practice vakken maar ook bij veel vakken in de Master wordt aan de hand van praktijksituaties en cases ingegaan op de niet-technische competenties. Beleidskwesties, maatschappelijke vraagstukken en de actualiteit spelen daarbij een belangrijke rol.

Niveau WO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 36 maanden
Type Executive Master, MSc (Master of Science), Post-wo / postacademisch, Specialised master for professionals
Kosten (indicatie) Meer dan €4550
Titulatuur MSc (Master of Science)
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden februari, september
Provincie Noord-Holland
Afronding Certificaat
Credits 144