Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Dier- en veehouderij (Bachelor, part-time)

Aeres Hogeschool Dronten

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

De ontwikkelingen in de agrarische sector volgen elkaar in rap tempo op. Naast productie, spelen ook zaken als duurzaamheid, marketing en verkoop een belangrijke rol. De veehouderijsector heeft hierdoor een grote behoefte aan hoogopgeleide bedrijfsopvolgers en adviseurs die binding hebben met de agrarische sector. Ben jij die adviseur met ambitie om zich te ontwikkelen en door te groeien? Of wil je met een bachelordiploma nog beter voorbereid zijn op de toekomst? Kies dan voor de deeltijdopleiding Dier- en veehouderij.

De deeltijdopleiding Dier- en veehouderij is een praktijkgerichte studie voor mensen met interesse in de veehouderijsector die openstaan voor nieuwe ideeën om de toekomst mee in te gaan. De studie speelt hier op in door de nieuwste kennis en inzichten te bieden in alle facetten van de veehouderijsector.


Opbouw

De deeltijdstudie Dier- en veehouderij is opgebouwd uit de volgende modules:

Jaar 1

 • Duurzaam bodembeheer
 • Dierhouderij
 • Diergezondheid
 • Techniek en huisvesting
 • Bedrijfsanalyse en advies
 • Managementvaardigheden
 • Competentiemanagement

Jaar 2

 • Duurzaam waterbeheer en bemesting
 • Fokkerij
 • Voedsel en gezondheid
 • Landbouwpolitiek, (internationaal) beleid en mestwetgeving
 • Diervoeding, dierproductie en veevervanging
 • Personeel- en verandermanagement
 • Competentiemanagement
 • Voederwinning

Jaar 3

 • Diergezondheid en dierenwelzijn
 • Praktijkonderzoek
 • Duurzame bedrijfsontwikkeling
 • De specialist
 • Robotisering en datagebruik
 • Interculturele communicatie en talen
 • Competentiemanagement

Jaar 4

 • Functieprofiel
 • Afstudeeropdracht

Beroepen

De opleiding Dier- en veehouderij maakt van jou een adviseur met de noodzakelijke kennis van en inzichten in de dier- en veehouderij. Hierdoor kun je in naam van je werkgever agrarische ondernemers optimaal ondersteunen.

Toelatingseisen

Een deeltijdstudie is bedoeld voor mensen met minimaal twee jaar werkervaring (mbo+ niveau), die is opgedaan na het behalen van een mbo niveau 4-, havo- of vwo-diploma.

Onder werkervaring verstaan we geen stage, bijbaan of ervaring opgedaan tijdens de (mbo)opleiding op alleen het thuisbedrijf. Deze toelatingsvoorwaarde met betrekking tot relevante werkervaring betekent over het algemeen dat studenten die starten met een deeltijdopleiding 21 jaar of ouder zijn. Het aantoonbaar beschikken over de gevraagde werkervaring maakt een student toelaatbaar in het compacte deeltijdprogramma van 38 studiepunten per jaar. De werkervaring levert vrijstelling op voor de overige 22 studiepunten van een gangbaar hbo jaarprogramma van 60 studiepunten.

Onderdeel van je inschrijfprocedure is het toesturen van een cv. Toetsing van het cv en de opgegeven werkervaring maakt deel uit van de toelatingsprocedure voor het compacte deeltijdprogramma.

Voldoe je niet aan de gangbare instroomeisen, dan kan een intakegesprek deel uitmaken van de toelatingsprocedure.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 48 maanden
Locatie Dronten
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Flevoland
Afronding Diploma
Sandra van Santen, Dier- en veehouderij

,,Ik zie de studie ook als een mogelijkheid om mij zelf te ontwikkelen, je moet veel zelfstandig uitzoeken, dat motiveert mij enorm.''

,,Ik merk dat er op de arbeidsmarkt meer vraag is naar hbo'ers dan naar mbo'ers. Ik heb alleen een mas-diploma, daarom besloot ik een deeltijdstudie aan CAH Vilentum te gaan volgen. De studie Dier- en veehouderij bevalt tot nu toe goed, maar het is wel aanpakken. Ik vind alle modules erg interessant, maar vooral veevoeding heeft mijn interesse. Mijn vorige werkgever was een veevoerbedrijf daardoor is mijn interesse voor veevoeding weer opnieuw gewekt. Ik vind het interessant om meer te weten over de opname van voer door melkvee en de uitstoot van stoffen naar het milieu. Ook modules op het gebied van management vind ik erg interessant.

Ik werk parttime, een studie naast je werk is dan goed te plannen. Je moet wel prioriteiten stellen. Gemiddeld genomen ben ik zo'n tien uur per week kwijt aan mijn studie plus een studiemiddag. Dit verschilt echter wel per week en per module. Soms ben je een week wel eens erg druk omdat je een verslag moet maken. De meerwaarde van de deeltijdstudie Dier- en veehouderij is voor mij in eerste instantie het bachelor diploma zodat er voor mij in de toekomst hopelijk een (betere) baan is te krijgen in de agrarische sector. Maar ik zie het ook als een mogelijkheid om mij zelf te ontwikkelen. Tijdens de studie moet je veel zelfstandig uitzoeken, dat motiveert mij enorm. Ook merk ik dat mijzelf enorm ontwikkel in houding en gedrag.''

Sandra van Santen
Paul Hollenberg, Dier- en veehouderij

,,Al met al geeft de studie Dier- en veehouderij mij continuïteit naar de toekomst toe en het zorgt voor kennisverbreding.''

,,Ik werk al 22 jaar voor een zuivelfabriek, de laatste 17 jaar als melkwinningsadviseur. Ondanks dat dit prima gaat, merk ik toch dat het niveau van mijn collega's en de melkveehouders in snel tempo omhoog gaat. Ik wilde de boot niet missen en startte daarom met de deeltijdstudie Dier- en veehouderij.

De studie bevalt me tot nu toe goed, ik kan het tempo goed bijhouden en heb mijn privéleven er totaal op aangepast. Ik vind vooral de veehouderijvakken als diergezondheid, veevoeding en huisvesting zeer interessant. Ook leer ik enorm veel van het schrijven van verslagen. De studie kost mij zo'n 15 tot 25 uur per week naast mijn werk. Ik werk normaal 36 uur in de week en ben daarnaast telefonisch 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar voor veehouders en het RMO vervoer. Ik studeer drie avonden per week direct na het eten zo'n drie uur en daar komt in het weekend nog circa 8-9 uur bij. Bovendien heb ik mijn atv-middag op mijn schooldag gepland en ben ik daardoor al vroeg op school om voorbereidingen te doen voor de desbetreffende lessen van die dag of voor het bespreken van werkstukken.

Al met al geeft de studie Dier- en veehouderij mij continuïteit naar de toekomst toe en het zorgt voor kennisverbreding. Als je wilt moet je gewoon een deeltijdstudie doen, maar overleg het wel met je partner en de mensen in je directe omgeving, want het neemt wel een stukje vrije tijd in beslag.''

Paul Hollenberg