Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bedrijfskunde & agribusiness: Financiële dienstverlening (Bachelor, full-time)

Aeres Hogeschool Dronten

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

De major Financiële dienstverlening agrarisch is een variant van de opleiding Bedrijfskunde & agribusiness. Na het afronden van je studie ontvang je het bachelor getuigschrift Bedrijfskunde & agribusiness.

Bij bedrijfsvoering in de agrarische sector komen veel verschillende aspecten kijken. Ondernemende mensen met een interesse in economie en de agrarische sector zijn hier dan ook zeker op hun plek. Wil je weten hoe je een bedrijf kunt runnen, bedrijven tot verandering kunt aanzetten en hoe je het beste met personeel om kunt gaan? Dan is de studie Financiële dienstverlening agrarisch mogelijk iets voor jou.

De studies Bedrijfskunde & agribusiness en Financiële dienstverlening agrarisch starten samen. Na het eerste jaar kun je kiezen voor:

 • de major Bedrijfskunde & agribusiness, gericht op de (internationale) agri- en foodbusiness
 • de major Financiële dienstverlening agrarisch, gericht op bedrijfskunde voor het primair bedrijf met een focus op financieel management en advies.

Major Financiële dienstverlening agrarisch

Ben je goed met cijfers en nog beter met mensen? Bij de praktijkgerichte major Financiële dienstverlening agrarisch draait het om financieel advies rondom het agrarische bedrijf en zijn omgeving. Tijdens de studie leer je een strategisch bedrijfsplan opstellen, de jaargegevens van een agrarisch ondernemer analyseren, de verschillende risico's van een bedrijf in beeld brengen en samen zorgen voor een passend advies voor de ondernemer.


Opbouw

De major Financiële dienstverlening agrarisch leidt je op tot een zelfstandig financieel adviseur met uitgebreide kennis van de agrarische sector. De modules die je volgt hebben elk een ander zwaartepunt en zoomen in op het bankwezen, vastgoed en accountancy. Al deze onderwerpen worden geplaatst in een agrarische context.

De studie Financiële dienstverlening agrarisch begint met een breed basisjaar. Vanaf je tweede jaar kies je een major en werk je steeds meer toe naar het beroep dat je wilt uitoefenen. De studie is als volgt opgebouwd:

Jaar 1

 • Sectorvisie verwerven agri- en foodbusiness
 • Analyseren bedrijfsprocessen
 • Oriëntatie agrarisch bedrijf
 • Tien weken praktijkstage of hbo-doorstroompakket afronden (bij mbo)

Daarnaast volg je tijdens het eerste jaar van je studie schakelvakken. Schakelvakken zijn nodig om elke student op hetzelfde beginniveau te brengen voor de toepassingen in het vervolg van de studie. De schakelvakken wiskunde, Nederlands en Engels gelden voor iedereen die instroomt met een mbo-4 of havo diploma. Of je ook een schakelvak scheikunde, economie of biologie moet doen is afhankelijk van je vooropleiding en de gekozen studie.

Jaar 2

 • Bancaire dienstverlening
 • Marketing en marketingcommunicatiestrategie
 • Agrarische accountancy
 • Financiële informatievoorziening

In de zomerperiode na het tweede jaar ga je op buitenlandstage.

Jaar 3

 • Agrarisch risicomanagement
 • Strategie en economie
 • Vastgoed en vermogensbeheer
 • Leidinggeven aan projecten

Jaar 4

 • Twee minors
 • Afstudeerstage en afstudeeropdracht

Beroepen

Met de major Financiële dienstverlening agrarisch kun je aan de slag als:

 • Accountmanager agrarische verzekeringen
 • Kredietrisicoanalist bij een bank
 • Specialist agrarisch vermogensbeheer
 • Bedrijfskundig adviseur in de agrarische sector
 • (Intern) relatiebeheerder agrarisch bij een bank
 • Assistent accountant bij een accountantskantoor
 • Medewerker planning en control bij een agri-food bedrijf
 • Adviseur ruimtelijke ordening

Toelatingseisen

Wil jij ook Financiële dienstverlening agrarisch studeren? Met de volgende diploma's en profielen word je toegelaten:

Havo-diploma

 • Economie en Maatschappij
 • Natuur en Techniek
 • Natuur en Gezondheid
 • Cultuur en Maatschappij met wiskunde A of wiskunde B

Vwo-diploma

 • Economie en Maatschappij
 • Natuur en Techniek
 • Natuur en Gezondheid
 • Cultuur en Maatschappij

Mbo/mao-diploma

Scholieren met een mbo-diploma niveau 4 van een aansluitende mbo-opleiding (inclusief afgerond hbo-doorstroompakket) kunnen in aanmerking komen voor een driejarig programma. Het hbo-doorstroompakket moet wiskunde, bedrijfsadministratie, Nederlands en Engels bevatten. Door middel van het diploma en de diplomastukken moet duidelijk naar voren komen dat deze vakken op hbo-doorstroomniveau zijn behaald.

 • Scholieren die delen van het hbo-doorstroompakket niet hebben afgerond op het mbo kunnen zich intekenen voor een tweeweekse zomercursus (week 26+27) . Toets met een voldoende afronden is starten in het driejarig programma.
 • Scholier kiest niet voor een zomercursus/slaagt niet voor de zomercursus is instromen in het vierjarig programma.

In het eerste jaar van het vierjarig programma moet de scholier het hbo-doorstroompakket volgen naast zijn reguliere programma en dit pakket voldoende afronden.

Scholieren met een niet-aansluitend mbo-diploma stromen altijd in het vierjarig programma in.

Niveau HBO
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 48 maanden
Locatie Dronten
Tijden Overdag
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Flevoland
Afronding Diploma
Tom Terwel, oud-student Financiële dienstverlening Agrarisch

"Na mijn studie Bank en Verzekeringswezen op het mbo zocht ik een studie die hier goed bij aansloot. Omdat we thuis ook een melkveebedrijf hebben en ik erg geïnteresseerd ben in de agrarische sector was Financiële dienstverlening agrarisch de perfecte studie voor mij. Ik werk nu bij Accon avm adviseurs en accountants. In het laatste jaar van mijn studie heb ik een duaal traject gevolgd bij Accon avm. Na het behalen van mijn bachelor diploma kon ik aan de slag als assistent accountant. Naast mijn baan werk ik ook op het ouderlijk melkveebedrijf. De combinatie en de afwisseling van het werk is perfect voor mij. De werkzaamheden die ik bij Accon avm uitvoer zijn zeer divers. De basiswerkzaamheden zijn onder meer het maken van jaarrapporten met bijbehorende jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting. Ook houd ik mij bezig met werkzaamheden die betrekking hebben op Gecombineerde opgave, mestboekhouding en Topkoers (geeft de bedrijfssituatie weer aan de hand van strategische kengetallen).

Het grote voordeel van Financiële dienstverlening agrarisch is dat het zeer goed aansluit op mijn functie. De onderwerpen en projecten waar ik mee in aanraking ben gekomen tijdens de studie komen ook naar voren in mijn huidige werk. De agrarische link tijdens de modules is heel belangrijk. Je weet wat er gaande is binnen de agrarische wereld en hoe de huidige wet- en regelgeving toepasbaar is op de agrarische sector.

De studie is heel geschikt voor degene die een beroep willen uitoefenen dat gericht is op agrarisch en (financieel)advies, bijvoorbeeld accountancy, bankwezen, verzekeringswezen en overige agrarische advisering. Ik raad ook iedereen die deze studie doet aan om het duaal traject te volgen. Je leert er veel van en groeit er enorm!''

Tom Terwel
Joost Alssema, accountmanager agrarisch bij Accon-avm over het duaal traject

"We kunnen zo vroegtijdig kennismaken met een mogelijk nieuwe collega"
Accon avm is tevreden over de samenwerking met CAH Vilentum. Joost Alssema, accountmanager agrarisch is erg tevreden over het duaal traject. Hij was tevens de begeleider van Arjan Ottens. "De meerwaarde van het duaal traject is voor ons als Accon-avm dat we vroegtijdig kennis kunnen maken met een mogelijk nieuwe collega die de groei van ons team en onze klanten kan versnellen."

"Wij wilden graag deelnemen aan dit duaal traject omdat we op zoek zijn naar een win-win situatie. Wij bieden een stage aan, die studenten een goed beeld geeft van het accountants vak en verwachten van studenten dat ze meewerken in de praktijk en een onderzoek verrichten op één van onze kantoren. Het betreft dan meestal een onderzoek wat ons helpt scherper en beter vanuit de markt te kunnen blijven opereren. Daarnaast krijgen wij tijdens deze stageperiode een goede indruk of de student in kwestie mogelijk een nieuwe collega kan worden.

De hoeveelheid tijd die we wekelijks kwijt zijn aan het duaal traject verschilt erg per week, het is afhankelijk van het kennisniveau en de zelfstandigheid van de student. We nemen alle tijd voor studenten, we willen ze voldoende ruimte geven voor persoonlijke ontwikkeling en stimuleren dat ook zeer. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van coaching on the job, meedenken met het onderzoek of het stimuleren van ontwikkeling.

Accon-avm is erg ambitieus en vindt groei van haar klanten en medewerkers erg belangrijk. Ontwikkeling en ontplooiing zijn daarom ook de sleutelwoorden voor onze manier van werken. Onze opleidingsmogelijkheden geven studenten volop de ruimte jezelf te blijven ontwikkelen en beter te worden in je vak. Maar het vraagt wel een zeer grote mate van zelfstandigheid en een continue investering in jezelf."

Over de samenwerking met CAH Vilentum is Alssema tevreden, er zijn heldere werkafspraken. Ik hoop dat we in de toekomst nog veel ambitieuze studenten mogen begeleiden en dat we gezamenlijk met CAH Vilentum blijven zoeken naar een uitdagend traject voor afstudeerders.''

Kijk voor meer informatie ook op www.werkenbijacconavm.nl.

Joost Alssema
Arjan Ottens over zijn duale traject bij Accon-avm (2012/2013)

"De combinatie werk en school is goed te doen"


CAH Vilentum heeft samen met Accon-avm een duaal traject opgezet. Eén van de oud-studenten die daar een traject heeft gevolgt is Arjan Ottens. Hij studeerde Financiële dienstverlening agrarisch en is erg enthousiast over het duaal traject. In onderstaand verhaal kun je lezen waarom.

"Ik zocht naar een stage die aansluit bij mijn studie Financiële dienstverlening agrarisch. Vanuit de hogeschoolfaculteit werden diverse trajecten aangeboden. Hierdoor kwam ik in contact met een accountmanager van Accon-avm. Daar kon ik een duaal traject volgen waarbij je de hele organisatie leert kennen. Ik kreeg zo de ruimte om me goed te oriënteren en te zien waar mijn interesses liggen. Ook kreeg ik interne cursussen en trainingen zodat ik de werkprocessen en de organisatie beter leerde kennen. Accon-avm is een ondernemende organisatie die de ruimte geeft door te groeien binnen het bedrijf.

Drie dagen per week

Tijdens het duale traject loop je een jaar lang drie dagen per week stage bij één of soms meerdere vestigingen van Accon-avm. Gedurende dit jaar doe je ook je afstudeeropdracht bij Accon-avm en volg je intern een meerdaagse cursus. Door het volgen van deze cursus krijg je vrijstelling voor één minor (Accountancy) van school. Je mag dan op school één minor minder volgen. Het is een betaalde stage, je krijgt namelijk een contract voor 24 uur bij Accon-avm.

Ik hield mij de eerste periode voornamelijk bezig met het samenstellen van Topkoersen. Topkoers is een verslag die de klant kan krijgen om het eigen bedrijf te vergelijken met andere bedrijven. Later ben ik begonnen met het inboeken van boekhoudingen. Daarnaast stelde ik jaarrekeningen samen, hield ik me bezig met gecombineerde opgaven en was ik aangewezen als specialist akkerbouw voor kantoor Assen en Veendam. Ik richtte me op de ontwikkelingen in de akkerbouw sector: bijeenkomsten bijwonen en informatie door spelen aan accountmanagers.

Werken-school

De combinatie werken-school beviel goed, alleen was het wel een kwestie van goed plannen. Begin daarom op tijd met je afstudeeronderzoek, zodat je later in het traject wat meer speling hebt.

De begeleiding vanuit school is goed, al heb je tijdens het traject niet veel met school te maken. Wel heb ik verschillende gesprekken met mijn coach gevoerd over de voortgang van het traject. Ook de begeleiding vanuit Accon-avm is goed, zo had ik een vaste stagebegeleider waarmee ik gesprekken voerde over de voortgang van het traject en de afstudeeropdracht. Verder had ik voor de werkzaamheden die ik deed een begeleider die me de werkprocessen uitlegde en waar nodig mee keek.

Houd je van veranderingen, kun je praktijkgericht denken en wil je verantwoordelijkheden nemen en zie je door de ontwikkelingen in de accountancysector het adviseurschap meer zitten dan het traditionele accountancywerk dan is een duaal traject mogelijk ook iets voor jou! ''

Arjan Ottens
Martijn Wilmink over de studie Financiële dienstverlening Agrarisch

"Het bedrijfseconomische karakter van de studie in combinatie met de agribusiness sprak mij enorm aan. Ik ben opgegroeid in een agrarische omgeving en vind het een boeiende sector. Ik wil over enkele jaren graag een functie bekleden binnen de agribusiness. Het financiële deel van de studie is heel interessant, zo stel je bijvoorbeeld bedrijfsbegrotingen of ondernemingsplannen op en dat is ontzettend leuk.

De studie bevalt mij tot nu toe goed. De sfeer onder de studenten is goed en het niveau van de studie kan ik op basis van mijn vooropleiding goed aan. Agrarisch risicomanagement en bancaire dienstverlening zijn voorbeelden van modules die interessant zijn. Ze maken je klaar voor een functie als bijvoorbeeld financieel accountmanager bij een bank of accountantskantoor.

Met de studie Financiële dienstverlening agrarisch heb je als voordeel dat je meer mogelijkheden hebt om een baan te vinden. Ik ben niet per se geschikt voor een baan bij een bank of accountantskantoor gericht op de agribusiness, ook kan ik ingezet worden binnen de MKB sector. Dat maakt je breed inzetbaar.

Na mijn studie hoop ik een baan te vinden bij een bank. Momenteel ben ik daarom al bezig met een sollicitatieprocedure voor het Rabotraject om daar volgend jaar stage te kunnen lopen en mijn studie af te ronden. Ik hoop dat ik dan na die stage daar kan blijven werken en door kan groeien tot extern accountmanager.''

Martijn Wilmink