Dé opleidingensite voor hbo en hoger

NLP Business practitioner

Academie voor Psychologica

 • Beschrijving
 • Overzicht

Een organisatie valt of staat met succesvol leiderschap: hoe kun je mensen inspireren en in beweging brengen. Het is clichématig én waar dat we daarvoor bij onszelf moeten beginnen en weten wat ons beweegt voordat we bij anderen beweging tot stand kunnen brengen. Vanuit de kant van leiderschap vraagt dit een hoge mate van zelfkennis, zelfreflectie en daadkracht, ofwel persoonlijk leiderschap. Om dat ook nog goed over het voetlicht te brengen, zijn communicatieve vaardigheden essentieel. Leiderschap is pas legitiem wanneer anderen dat als zodanig erkennen.

Gedrag komt tot uiting in communicatie. Effectief communiceren is een van de voorwaarden om optimaal te presteren en draagt bij aan meer zelfvertrouwen. Als mensen beschikken over meer keuzemogelijkheden in reactie op hun emoties en de variëteit ervaren in de manier waarop ze deze kunnen omzetten in gedrag, is er sprake van persoonlijk leiderschap.


Motivaties om deze training te volgen

 • U wilt een fundamentele ontwikkelingsstap zetten en zoekt een vorm of richting om zich verder te ontwikkelen.
 • U beseft dat alleen kennis van uw valkuilen niet voldoende is om de patronen van ineffectief gedrag te doorbreken.
 • U wilt functioneren vanuit uw kracht en uw kernkwaliteiten en u wilt daarbij beschikken over voldoende emotiemanagement om in controle te blijven.
 • U wilt beschikken over goede communicatieve vaardigheden om effectief contact te maken en te houden. U wilt deze vaardigheden inzetten om makkelijker en beter te kunnen sturen en beïnvloeden.
 • U wilt strategieën leren die u ondersteunen en u een goede attitude geven, zodat u in staat bent uw blokkades te doorbreken en belemmerende overtuigingen te herkaderen in ondersteunende overtuigingen.


Doel en resultaat

 • U kunt reflecteren op uw gevoelens en attitudes en daarin keuzes maken.
 • U hebt de vaardigheid en flexibiliteit om uw reactie op het gedrag van anderen te kunnen waarnemen en daarop uw eigen gedrag aan te passen.
 • U kunt veranderingsbehoeften in uw organisatie omzetten in concrete, haalbare doelen en daarvoor draagvlak bij anderen verkrijgen.
 • U kunt feedback geven en ontvangen en u maakt onderscheid tussen feedback en kritiek.
 • U kunt in een gesprek snel goed contact maken en behouden en u weet de essenties te benoemen.
 • U kunt effectieve werkrelaties ontwikkelen en onderhouden.
 • U bent meester over uw emoties en gebruikt uw gevoelens als sturingsinformatie.
 • U kunt belemmerende overtuigingen doorbreken en omzetten in stimulerende overtuigingen.
 • U kunt de kwaliteit van uw communicatie vergroten en weerstand bij anderen doorbreken.
 • U kunt de NLP-technieken waarin u geoefend hebt toepassen in uw werksituatie.
 • U werkt vanuit uw vitale energie en realiseert meer mogelijkheden voor uzelf in uw zakelijke- en privéleven.


Uitgangspunten

De NLP opleiding is ontworpen om zowel uw professionaliteit als uw persoonlijke leven te versterken. De training is gericht op het ontwikkelen van competenties op beide gebieden.

U werkt aan uw communicatieve vaardigheden en leert hoe u effectief kunt aansluiten bij anderen. Vervolgens ontwikkelt u inzichten en kernvaardigheden voor de in uw werksituatie gewenste persoonlijke competenties. De training helpt oude patronen te doorbreken, gewenst nieuw gedrag te ontwikkelen en voegt veel nieuwe kennis en inzichten toe.

U leert te sturen op uw kernkwaliteiten, uw sterke kanten te benutten en uw zwakke verder te ontwikkelen. Dit biedt u vaardigheden voor een helder vertrekpunt en nieuw effectief gedrag.

In ons model voor persoonlijke competentieontwikkeling wordt in de buitenring inzichtelijk gemaakt op welke vaardigheden de training zich richt en in de binnenring voor welke competenties in de beroepspraktijk deze van belang zijn. In de zeven blokken van de opleiding komt steeds een ander kwadrant van dit model aan de orde.Referentiekaders

We werken met Neuro Linguïstisch Programmeren op Practitioner niveau. Daarnaast maken we gebruik van Transactionele Analyse en Systemisch werk die we integreren in een duidelijk werkmodel.Vorm en werkwijze

Wanneer ervaring met kennis integreert, ontstaat wijsheid. Wij combineren cognitief, ervaringsgericht en reflectief leren. Dit houdt in dat we presentaties geven voor de groep en duidelijk demonstreren hoe u de technieken kunnen toepassen in werksituaties en persoonlijk leven. In kleine groepen voert u vervolgens opdrachten en oefeningen uit, traint u praktische vaardigheden en is er ruim de tijd om vragen te stellen in een Open Space.


Persoonlijke leerdoelen

Een belangrijk onderdeel van de training is het formuleren van uw leerdoelen en de realisatie daarvan in een persoonlijk logboek. Door de feedback die u in het kader van de opleiding op uw leerdoelen krijgt, leert u uw eigen vooruitgang bij te houden.


Coaching

U voert twee individuele coachingsgesprekken met een van de trainers en/of coaches over de leerdoelen en wordt begeleid bij het formuleren en realiseren hiervan. Door de combinatie van coaching en training werkt u aan ondersteunend en/of stimulerend gedrag.


Duur en intensiteit

De opleiding NLP Business Practicioner bestaat uit zeven blokken van twee dagen inclusief de tussenliggende avond. Dit zijn totaal 35 dagdelen verdeeld over zes maanden. Daarbij komen de twee coachingsgesprekken en de vier intervisiebijeenkomsten. Door het intensieve karakter van de training is het in principe niet mogelijk een blok te missen. Alleen in overleg kunnen enkele dagdelen worden gemist.


Doelgroep

Managers, leidinggevenden, consultants, trainers en interim-managers die hun persoonlijke en/of professionele effectiviteit verder willen ontwikkelen om beter te presteren op hun werk.


Inhoud en onderwerpen


Blok 1: Reflectievermogen

Reflectie is het vermogen op afstand te kijken naar het effect van uw handelen. Het hierdoor verkregen inzicht in uw eigen sterkten en zwakten geeft u de mogelijkheid bewuster te sturen op uw communicatie en gedrag en op het effect daarvan. Een beter relatiemanagement is het gevolg.

Te ontwikkelen vaardigheden: geven en ontvangen van feedback, contextuele feedbackkaders, hanteren van verschillende waarnemingsposities, calibreren, rapport maken.


Blok 2: Inlevingsvermogen

'In de ontmoeting met de ander leer je jezelf kennen'. De reflectie die in een ontmoeting ontstaat, is de motor voor verandering. Inlevingsvermogen houdt in dat u zich kunt verplaatsen in de drijfveren en voorkeuren van anderen, zodat u dit contact kunt versterken. Dit vergroot uw sociale intelligentie waardoor uw effectiviteit toeneemt.

Te ontwikkelen vaardigheden: verschillende waarnemingsposities, calibreren, anderen hulpbronnen kunnen aanreiken zodat ze hun eigen probleem kunnen oplossen, geassocieerde en gedissocieerde beleving, oproepen en installeren van verschillende states, ankeren.


Blok 3: Emotiemanagement

Dit is het vermogen om uw gevoel te gebruiken als sturingsinformatie en uw emoties te herkennen. U ontwikkelt vaardigheden om op comfortabele wijze meester te zijn over uw emoties. U kunt deze competenties ook benutten in lastige of spannende situaties.

Te ontwikkelen vaardigheden: eigen gevoel serieus nemen, interne toestanden ankeren, vanuit de juiste energie een situatie ingaan, belemmerende overtuigingen opsporen, doelondersteunend denken, werken met delen, de kern van een emotie opsporen.


Blok 4: Zelfmotivatie en persoonlijk leiderschap

Met het herkennen van uw eigen drijfveren en die van anderen werkt u vanuit uw vitale energie. U bent in staat een eigen visie te creëren en consistente doelen te stellen om uw ambities waar te maken.

Te ontwikkelen vaardigheden: metaprogramma's, motivatiestijlen herkennen, gedrag van anderen voorspellen, zintuiglijke strategieën herkennen, overtuigingen veranderen.


Blok 5: Communicatieve sturing

Dit is het vermogen om effectief te beïnvloeden, om te communiceren op basis van inzicht in de communicatiepatronen van anderen en in uw eigen strategieën en waarden.

Te ontwikkelen vaardigheden: kaderen, proces-sturingsvaardigheden, herkaderen, sturen op inhoud, beïnvloeding met hypnotische taalpatronen.


Blok 6: Coachend leiderschap

Effectief coachen en begeleiden betekent dat u motivatiemogelijkheden ziet, leert stimuleren en ontwikkelen en zo nodig kunt begeleiden en ondersteunen.

Te ontwikkelen vaardigheden: coachend sturen.


Blok 7: Integratie en certificering

In dit laatste blok ligt de nadruk op verdieping, integratie van het geleerde, introductie van diverse mogelijkheden, organisatieopstellingen, de introductie van waardenmanagement en certificeren.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 6 maanden
Kosten €3295
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Utrecht
Afronding Certificaat