Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Cursus: Psychodiagnostiek loopbaanvraagstukken

Aangeboden door: Saxion

 • Beschrijving
 • Overzicht

In het kort

 • Bent u geïnteresseerd in de toepassing van testen en vragenlijsten bij loopbaanvraagstukken?

 • Wilt u meer verdieping en achtergronden weten van eisen en meetpretentie m.b.t. het psychodiagnostisch instrumentarium?

 • Voelt u zich thuis in zowel een adviesrol als in een coachende rol waarbij je de opgedane kennis integreert in een loopbaangesprek?

 • Wilt u leren hoe u een professionele rapportage schrijft over uw bevindingen?

 • Hebt u tevens belangstelling voor de uitvoering en toepassing van assessment-technieken?

 • En wilt u bovendien uw kennis over psychodiagnostiek vernieuwen, verrijken of opfrissen?

U leert de achtergronden en eisen m.b.t. psychodiagnostische middelen toepassen op het meest gebruikte instrumentarium binnen de loopbaanbegeleiding. U leert hulp bieden bij loopbaanvraagstukken waar objectiviteit gewenst is en erg gewaardeerd wordt. U onderzoekt met de cliënt waar zijn of haar capaciteiten, persoonlijke instelling en interesse liggen en vervolgens bekijkt u samen hoe de cliënt in welk beroepsveld zijn of haar plannen kan realiseren.

De cursus sluit onder andere aan bij het beroepsprofiel voor loopbaanprofessionals van de beroepsvereniging (NOLOC).

Doelgroep

Deze post-hbo cursus is gericht op professionals, die hun eigen ervaring en expertise op het terrein van psychodiagnostiek m.b.t. loopbaanvraagstukken willen updaten en/of willen uitbreiden.

De cursus is bijvoorbeeld interessant voor decanen, trajectbegeleiders, adviseurs mobiliteitsbureau, loopbaanadviseurs, consulenten arbeidsre-integratie, werkcoaches of andere relevante functies.

Toelating

De cursus is toegankelijk voor iedereen die voor zichzelf duidelijk kan maken dat de inhoud een aanvulling zal zijn op het dagelijkse werk. Een voorwaarde is wel dat de cursist de materie in de praktijk kan toepassen en ervaringen met medecursisten kan uitwisselen. Het is van belang dat u bij aanvang van de cursus een cliënt heeft.

Binnen het werk heeft u al enige ervaring met gebruik van psychodiagnostische instrumenten.

Opzet

Duur

De cursus duurt ongeveer drie maanden en bestaat uit 6 bijenkomsten van 14.30 - 20.00 uur.

Contactdagen

De cursus vindt plaats op de maandag of woensdag.

Studiebelasting

U moet rekenen op ongeveer 100 uur studiebelasting, inclusief contactdagen.

Toetsing

De toetsing geschiedt door middel van:

 • Het samenstellen van een portfolio.

 • Verwerking van opdrachten tijdens de bijeenkomsten en reflectie op eigen handelen.

 • Reality case, het uitvoeren van een project inclusief bandopname waarin uw het methodisch handelen laat zien.

Kosten

U investeert in deze cursus € 1.950,- Hierbij zijn de kosten voor cursusmateriaal en catering (koffie/thee/maaltijd tijdens de bijeenkomsten) inbegrepen. Wij berekenen u geen btw.

Meer informatie

Start

De cursus start bij voldoende deelnemers in het najaar 2014.

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw van Saxion te Deventer aan de Handelskade 75. Aan de achterzijde van het pand is parkeergelegenheid. Het gebouw is op loopafstand van het NS-station.

Groepsgrootte

De groep bestaat uit maximaal 10 cursisten.

Docenten

De cursus wordt verzorgd door Marie Louise Rickhof, docent Loopbaanontwikkeling en Arbeidsintegratie
van de Academie Mens en Arbeid van Saxion.

Certificering

Indien u alle onderdelen succesvol afrondt ontvang u een Certificaat van Saxion Academie Mens en Arbeid.

Maatwerk en In-company

Uiteraard is het mogelijk om voor uw organisatie maatwerk te leveren in de vorm van bijvoorbeeld een in-companytraject. Vraag naar de mogelijkheden, wij denken graag met u mee.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Monique Kleefstra | projectcoördinator Saxion Kennistransfer AMA
T: 0570-603930 | M: 06-13046463 | m.kleefstra@saxion.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 - 17.00 uur


Programma

U leert de achtergronden en eisen m.b.t. psychodiagnostische middelen toepassen op het meest gebruikte instrumentarium binnen de loopbaanbegeleiding. U leert hulp bieden bij loopbaanvraagstukken waar objectiviteit gewenst is en erg gewaardeerd wordt. U onderzoekt met de cliënt waar zijn of haar capaciteiten, persoonlijke instelling en interesse liggen en vervolgens bekijkt u samen hoe de cliënt in welk beroepsveld zijn of haar plannen kan realiseren.

Cursus onderdelen:

Theoretisch kader Psychodiagnostiek

 • Doelen

 • Eisen m.b.t. instrumenten

 • Meetpretentie

 • Indelingen

Interpretatie specifieke instrumenten bij loopbaanvraagstukken

 • Capaciteiten

 • Persoonlijkheid

 • Interesse

 • Intake loopbaancompetenties

Integratie in loopbaangesprek

 • Beantwoorden loopbaanvragen aan de hand van uitslagen testinstrumenten

 • Creatief matchen van uitslagen aan alternatieven en mogelijkheden met betrekking tot opleiding en beroep

Rapportage en ethische aspecten

Tijdens de cursus komt aan bod:

 • De achtergronden van psychodiagnostische testen kennen;

 • De gebruiksmogelijkheden van diverse testen en instrumenten leren kennen;

 • Zelf ervaren wat de reikwijdte van capaciteitentesten en vragenlijsten m.b.t. interesse
  en persoonlijkheid is;

 • Integreren en toepassen van psychodiagnostische kennis in een gesprek;

 • Exploreren van opties aansluitend bij het loopbaanonderzoek;

 • Kernachtig rapporteren;

 • Een visie te ontwikkelen op gebruik psychodiagnostische middelen binnen loopbaanvraagstukken.

Niveau Post-HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 3 maanden
Kosten €1950
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Certificaat