Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Opleiding: Filosofie van een Wetenschapsgebied

Aangeboden door: Rotterdam School of Management, Erasmus University

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
Als je graag analyseert, redeneert en een brede interesse hebt, is dit een goede master voor je. Je verheldert maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen vanuit je kennis van de filosofie.


Omschrijving
Deze master is voor studenten die voorbij de grenzen van hun vakgebied durven te kijken. De kritische reflectie die studenten van dit programma wordt bijgebracht leidt tot uiteenlopende vragen over de hoofdstudie. Hoe en waarom zijn de verschillende vakwetenschappen ontstaan, waardoor kenmerkt zich hun beoefening, hoe hebben zij zich ontwikkeld? Methodologische kwesties sluiten direct daar bij aan. Waarop zijn de claims op (ware) kennis van de diverse wetenschappen gebaseerd?

Voorts is er aandacht voor reflectie op beroepspraktijk en de relatie tussen vakwetenschap en samenleving.

Je kunt kiezen voor de specialisaties Filosofie van de Maatschappij- en Gedragswetenschappen of Filosofie van de Geesteswetenschappen. Je combineert deze tweejarige master met een master van je hoofdvakstudie, bijvoorbeeld economie. Naast de cursussen uit je vakstudie verdiep je je in de filosofie van het betreffende wetenschapsgebied en schrijf je een masterthesis.


Admission
Of je wordt toegelaten tot de opleiding van je keuze, hangt af van het type bachelordiploma waarmee je je aanmeldt. Afhankelijk van je vooropleiding kunnen aanvullende eisen worden gesteld, zoals het volgen van een schakelprogramma. Eventuele verdere selectie vindt plaats aan de hand van opleidingsspecifieke criteria.

Characteristics
Je verdiept je in de systematische wijsbegeerte en haar geschiedenis. We dagen je uit om door te denken, verder te zoeken, creatief te zijn en 'onorthodoxe' richtingen te kiezen. Je toetst je antwoorden aan de actualiteit. Dat maakt de maatschappelijke relevantie van filosofische vraagstukken helder.

Curriculum
Je kunt kiezen voor de specialisaties Filosofie van de Maatschappij- en Gedragswetenschappen of Filosofie van de Geesteswetenschappen. Je combineert deze tweejarige master met een master van je hoofdvakstudie, bijvoorbeeld economie. Naast de cursussen uit je vakstudie verdiep je je in de filosofie van het betreffende wetenschapsgebied en schrijf je een masterthesis.

Instruction modes
De master Filosofie van een Wetenschapsgebied is een kleinschalige opleiding. In hoorcolleges en werkgroepen heb je nauw contact met docenten en medestudenten en is er ruimte voor discussie. Het schrijven van essays voer je individueel uit. De nderwijscoordinator zorgt dat je met een aangepast rooster deze master goed met je master uit je hoofdstudie kunt combineren.

Niveau N.V.T.
Vorm Full-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 24 maanden
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Website www.eur.nl/master/filosofie-wetenschapsgebied
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 25
Afronding MA