Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Opleiding: Actualiteiten Bestuursrecht

Aangeboden door: Rotterdam School of Management, Erasmus University

  • Beschrijving
  • Overzicht

Samenvatting
In het programma Actualiteiten Bestuursrecht bij Erasmus Academie komen de bestuursrechtelijke basisbegrippen en consequenties van het handelen binnen een bestuursrechtelijk kader uitgebreid aan bod.


Omschrijving
Als ambtenaar beïnvloedt u vrijwel dagelijks het doen en laten van de individuele burger, soms met grote en vergaande gevolgen. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat u, als vertegenwoordiger van de overheid, niet alleen het algemeen belang behartigt maar ook zijn individuele belangen in het oog houdt bij uw beslissingen.

Niet alleen wordt uw kennis van de kernbegrippen van het bestuurs- en bestuursprocesrecht 'opgefrist', ook recente (wets)-wijzigingen worden besproken, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de jurisprudentie van de hoogste bestuursrechters. De geboden casuïstiek biedt u de mogelijkheid uw kennis verder te verdiepen en vanuit een kritische houding toe te passen op reguliere bestuursrechtelijke situaties uit uw eigen praktijk.

Het programma Actualiteiten Bestuursrecht bij Erasmus Academie geeft u een goed beeld van de inhoud van het algemene deel van het bestuursrecht. Een combinatie van het actualiseren, verbreden én verdiepen van uw kennis.
After graduation
*U ontwikkelt een goed beeld van de inhoud van het algemene deel van het bestuursrecht en de consequenties voor burgers,maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.
*U vergroot uw kennis van de kernbegrippen van het bestuurs- en bestuursprocesrecht; bedrijfsleven
*U leert deze begrippen vanuit een kritische houding toe te passen op reguliere bestuursrechtelijke gevallen uit uw praktijk en krijgt dus antwoord op uw praktijkprobleem.


Samenvattend: een unieke combinatie van basiskennis, gecombineerd met actualiteiten uit de praktijk.

Characteristics
Kerndocent: Mw. mr. dr. J.C. de Wit.

Joke de Wit is universitair hoofddocent Bestuursrecht aan Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam en tevens docent en onderzoeker in het Bestuursprocesrecht en Sociaal zekerheidsrecht. Daarnaast is zij o.a. lid van de examencommissie van Erasmus School of Law en (vice)voorzitter van de sociale kamer van de algemene bezwaarschriftencommissie van de gemeente Rotterdam en Schiedam.

Curriculum
In het programma Actualiteiten Bestuursrecht komen de volgende onderwerpen aan bod:

* De pijlers van de rechtsstaat in relatie tot het bestuursrecht:
wat behoort u te weten over uw bevoegdheden en wat is de verhouding tussen de Grondwet – Provincie- of Gemeentewet
en de Algemene wet bestuursrecht;
* Systeem van de Algemene wet bestuursrecht
* Rechtsbescherming
* Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
* Handhaving


Instruction modes
Het programma Actualiteiten Bestuursrecht bestaat uit zes bijeenkomsten. Alle bijeenkomsten worden gekenmerkt door:
* Interactieve kennisoverdracht door de kerndocent waarbij theorie en jurisprudentie aan bod komen;
* Directe koppeling van de theorie aan uw praktijk middels specifieke casuscolleges.

Job perspective
Het programma is ontwikkeld voor zowel ambtenaren die in de dagelijkse praktijk met het bestuursrecht en de invloed hiervan op burgers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven te maken
hebben

als niet-werkenden met een afgeronde juridische opleiding die de ambitie hebben als (her)intredende jurist binnen het bestuursrecht aan de slag te gaan danwel een verdiepingsslag te maken. Te denken valt aan advocaten, rechtshulpverleners en juristen, juridisch adviseurs, medewerkers klachten en

Program start
Alumni van Erasmus Academie ontvangen 10% korting op de cursusprijs.
Alumni van de EUR en RSM Executive Education ontvangen 5% korting op de cursusprijs.

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 6 maanden
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Website www.eur.nl/erasmusacademie/open_opleidingen/juridisch/actualiteiten_bestuursrecht/
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Certificaat