Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Netherlands Business Academy

 • Beschrijving
 • Contact
 • Opleidingen
 • Vestigingen
 • Werknemers
 • Testimonials

Netherlands Business Academy is dé aanbieder van praktijkgerichte masteropleidingen in Nederland. Met betrekking tot persoonlijke begeleiding en het gebruik van E-communicatie zijn wij toonaangevend. Netherlands Business Academy richt zich op de professional die met een praktijkgerichte masteropleiding meer uit zijn/haar carrière wil halen.

Onze filosofie luidt: Kennis is niets zonder kunde en kunde is niets zonder kennis. Theorie is niets zonder praktijk en praktijk is niets zonder theorie.

Didactiek

De wisselwerking tussen theorie en praktijk staat bij Netherlands Business Academy centraal. U wordt geacht werk-situaties in te brengen en daarop te reflecteren in de vorm van papers, presentaties, discussies, cases en groepswerk. Door de afwisseling van leervormen doorloopt u de cyclus van het ervaringsleren: doen, reflecteren, denken, experimenteren en weer doen. Deze werkwijze vraagt van u een actieve opstelling, de bereidheid in uzelf te investeren en buiten de u bekende paden te treden. U wordt daarbij begeleid door onze docenten en positief becommentarieerd door medestudenten. Naast het opdoen van theoretische kennis leert men blijvend van en met elkaar.

Samenwerking

Netherlands Business Academy werkt intensief samen met diverse universiteiten & bedrijven:

 • NIVE opleidingen, onderdeel Freia groep, co-partner HOFAM-MFC opleiding;
 • The Lime Tree: www.thelimetree.nl;
 • Mentally Fit Institute: www.mentallyfit.be;
 • KLVB: www.klvb.nl;
 • IBMS: www.ibmsnv.com;
 • Krok University Kiev: www.krok.edu.ua;
 • Sogeti: www.sogeti.nl;
 • State University St. Petersburg: 
www.spbu.ru.

Adviesraad

Onze kwaliteit proberen wij voortdurend te verbeteren en wordt geëvalueerd door een Adviesraad. De Adviesraad bestaat uit:

 • Dr. J. Box
 • Drs. H. Steffers
 • Prof. drs. J.A. Oosterhaven
 • Prof. W. van Oosten
 • J.H. Vermeulen: MBA

Master Finance & Control

De term 'control', vertaald uit het Engels, geeft in het Nederlands de term 'beheersing' weer. Het beroep van controller laat zich dan ook makkelijk vertalen als een manager en adviseur op het gebied van besturing en beheersing. De opleiding Master Finance & Control is gericht op managers met een financieel-economische vooropleiding die willen doorgroeien naar een beleidsbepalende functie op dit gebied. De focus ligt op gecompliceerde en geïntegreerde vraagstukken die spelen op het hogere niveau in een organisatie.

Na succesvol afronden van de opleiding ontvangt u het NVAO-geaccrediteerde diploma Master Finance & Control en de titel MFC.

Master Public Controlling

De opleiding Master Public Controlling is gericht op managers met een financieel-economische vooropleiding die willen doorgroeien naar een beleidsbepalende functie op dit gebied. De doelstelling van deze opleiding is tweeledig. Enerzijds wordt van u verwacht dat u de klassieke taken beheerst; comptabele wet- en regelgeving, Europese richtlijnen, politieke besluitvorming en financiële implicaties binnen het bestuursrecht. Anderzijds wordt u een volwaardige sparringpartner wordt voor managers op beleids- en bestuursniveau. U wordt voorbereid op het spelen van een actieve rol bij het bewaken van de organisatiedoelstellingen en het verbeteren van bedrijfsprocessen.

Master Mediation

In deze opleiding wordt u een integrale benadering aangeboden, waarbij het theoretische kader wordt gekoppeld aan de praktijk. Met de focus op kwaliteit wordt door het introduceren van het systeemtheoretische de rol van mediator scherp vormgegeven en stijgt ver uit boven vaardigheden. De mens in conflict wordt beschouwd in de relatie tot zijn omgeving in brede zin. De opleiding biedt specialisatie in diverse velden waarin mediation kan worden toegepast.
Na succesvol afronden van de opleiding ontvangt u het diploma Master Mediation en de titel MME. De opleiding is ter accreditatie aangeboden aan de NVAO.

HBO Bedrijfskunde

Waar voor bijna iedereen bij de start van de carrière de specifieke deskundigheid voorop staat, verandert dit in de loop van de jaren. De HBO bedrijfskunde opleiding ondersteunt bij de overgang naar functies op een hoger niveau waarbij nieuwe aspecten steeds belangrijker worden. Zo zijn er in toenemende mate managementverantwoordelijkheden en moet met een bredere blik naar de processen in het bedrijf worden gekeken. Ook worden vaardigheden als leiderschap, communicatie en vergadertechnieken een essentieel onderdeel van het functioneren. De opleiding HBO Bedrijfskunde geeft invulling aan deze ontwikkeling! De opleiding is bij uitstek geschikt voor middle managers die willen doorgroeien naar een HBO-niveau, of die verbreding in kennis zoeken naast een eerder behaald HBO-diploma in een andere richting.

Om uw functioneren in de praktijk te concretiseren, staat in onze opleiding het begrip 'beroepsproduct' centraal. Beroepsproducten zijn goederen of diensten die een beroepsbeoefenaar levert aan een interne of externe afnemer, die voldoen aan vooraf gestelde kwaliteitseisen met betrekking tot het product en/of het proces, en die direct of indirect toegevoegde waarde creëren. Tijdens de beroepspraktijkcomponent van de opleiding werkt u aan deze beroepsproducten en het functioneren hiervan in de praktijk. De resultaten, in de vorm van praktijk- en werkverslagen, zelfbeoordeling- en reflectiedocumenten en de concrete beroepsproducten, worden verzameld en opgeslagen in uw digitale portfolio. Deze beroepspraktijkvorming beslaat de helft van 
de studielast van de opleiding.

De beroepsproducten zijn in het opleidings-profiel nader gespecificeerd. De opleiding HBO Bedrijfskunde richt zich in eerste instantie op het functiegebied management, terwijl men in het kader van de gewenste uitstroomrichting tijdens de beroepspraktijkvorming kan werken
 aan beroepsproducten van bijvoorbeeld de
 functiegebieden logistiekedienstverlening, marketing management, informatie-management, bedrijfseconomische dienst-verlening en financieel administratieve dienstverlening.

Bij de meeste MBO- en HBO- opleidingen worden de studenten opgeleid voor een beroep in een bepaalde branche of sector. Onze opleiding HBO Bedrijfskunde is echter breed opgezet, waarbij de studenten worden opgeleid om te functioneren op midden en hoger niveau binnen elke willekeurige organisatie.

Informatiebijeenkomsten

Voor onze actuele informatiebijeenkomsten en verdere informatie over de opleidingen kunt u terecht op www.nl-ba.nl.

» Algemene informatie
  • Bezoek adres
   (Hoofdlocatie)
  • Charles Petitweg 37
  • 4827 HJ Breda
  • Nederland
  • Postaal adres
   (Hoofdlocatie)
  • Postbus 6546
  • 4802 HM Breda
  • Nederland
 • Dhr. S. A.G. de Waal
  Dhr. S. A.G. de Waal
  Programma manager
 • Dr. J. Box
  Dr. J. Box
  Adviesraad
 • Drs. H. Steffers
  Drs. H. Steffers
  Adviesraad
 • J.H. Vermeulen MBA
  J.H. Vermeulen MBA
  Adviesraad
 • Mevr. B. Bolwerk
  Mevr. B. Bolwerk
  Programma manager
 • Mevr. J.M.F. Buijs
  Mevr. J.M.F. Buijs
  Programma manager
 • Mevr. W.O. Staal
  Mevr. W.O. Staal
  Programma manager
 • Prof. drs. J.A. Oosterhaven
  Prof. drs. J.A. Oosterhaven
  Adviesraad
 • Prof. J. van Zwieten RI, RA, RO
  Prof. J. van Zwieten RI, RA, RO
  Directeur van toelating
 • Prof. mr. N.H.M. Roos
  Prof. mr. N.H.M. Roos
  Directie
 • Prof. W. van Oosten
  Prof. W. van Oosten
  Adviesraad
Joyce Hoed

'Door het volgen van de master opleiding Projectmanagement bij Marcus Verbeek Business Academy heb ik geleerd dat gedegen theoretische- en praktische kennis je in staat kan stellen om van het project wél een succes te maken! Dit doe je natuurlijk niet alleen, maar met een team! De interactie tijdens de lessen met medestudenten en docenten hebben hieraan zeker bijgedragen en zorgen ervoor dat je scherp blijft. 'Zonder inzet geen rendement'.

Joyce Hoed (Projectleider Techniek), Rijkswaterstaat
Patrick Fiolet

"Voor mij betekende de opleiding de link tussen theorie en praktijk. Zowel mijn bedrijf als ik hebben ervan geprofiteerd door een uitbreiding aan structuele kennis!"

Patrick Fiolet (Project Manager), Ordina
Rebekka Heijneman

"Via Markus Verbeek Business Academy heb ik de studie Master Finance & Control gevolgd. Deze studie heeft er toe bijgedragen dat ik beter in staat ben om op strategisch niveau mee te denken en in complexe vraagstukken de overall-view kan behouden. Daarnaast ben ik zeer enthousiast over de docenten, die zeer inspirerend zijn en op een goede, maar ook leuke manier de inhoud kunnen overbrengen."

Rebekka Heijneman (Senior Business Controller)
Peter van Weel

"De Master Project Management heeft mij naast het geven van een bredere theoretische basis, ook (door coaching) gezorgd voor het gericht leren stellen van doelen en het maken van een eigen toekomstplan. Door de opleiding heb ik mijn toekomstdoelen beter kunnen stellen en een nieuwe stap in mijn carrière durven nemen."

Peter van Weel (Project Manager & Ondernemer)
Mignon Schelfhout

"Tijdens de opleiding heb ik het verband tussen strategie en ICT van de organisatie leren analyseren. Mijn eindproduct van de studie was het ontwerpen en implementeren van een managementinformatiesysteem, waar tot heden in de praktijk dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Bij het leiden van grotere ICT projecten blijkt steeds weer dat de opleiding voor mij de extra inspanning waard was."

 

Mignon Schelfhout (Interim informatiemanager, Freelance docente Informatie- en Organisatiekunde)
Chris Holman

"Mijn masterstudie bij Markus Verbeek Business Academy heeft zijn vruchten afgeworpen met een promotie en heeft een belangrijke kennisimpuls gegeven voor de Informatievoorziening bij de Koniklijke Luchtmacht."

Chris Holman (Hoofd Bureau Bedrijfsvoering & Information Management), de Koninklijke Luchtmacht