Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Opleiding: HBO Psychosociaal Counselor (OPC)

Aangeboden door: Nationale Handelsacademie (NHA)

  • Beschrijving
  • Overzicht

De HBO Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) is ontwikkeld in samenwerking met Psychodidact, één van de meest vooraanstaande opleidingsinstituten in Nederland op het gebied van communicatie en psychologie. Psychodidact staat in direct contact met Professor Doctor Gerard Egan, de Amerikaanse grondlegger van counseling. Op basis van zijn filosofie is OPC vormgegeven. De opleiding is gebaseerd op kennis en kunde. OPC is een geaccrediteerde SNRO HBO registeropleiding.

Na het behalen van het diploma wordt u toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Daardoor ontvangt u een zorgverlenernummer (AGB code) en komen uw cliënten in aanmerking voor vergoeding van verschillende ziektekostenverzekeraars.

 

De achterliggende filosofie
• Counselen is mensenwerk. U wordt opgeleid om emotioneel gezonde mensen, die in een moeilijke fase van hun leven verkeren, te begeleiden. Om dit verantwoord te kunnen doen is een gedegen opleiding gevraagd waarbij ethiek hoog in het vaandel staat. De cliënt is altijd het uitgangspunt.
• Counselen is een vak. Er heerst weleens het idee dat het counselingvak te leren is door het volgen van een counseling ‘opleiding’ die alleen bestaat uit gespreksvaardigheden. Dit is een groot misverstand. Om het counselingvak professioneel te kunnen uitoefenen is kennis en kunde gevraagd over: uzelf, normaal en abnormaal gedrag van de mens, gespreksvaardigheden, de sociale context waarin de mens verkeert én anatomie, fysiologie en pathologie. Daarnaast is de toepassing in de praktijk een must. Een professionele opleiding dient met die reden uit verschillende modulen en een stagetraject te bestaan.
• Mensen maken onderdeel uit van een systeem. Het woord psychosociaal is een samengesteld woord. Het dekt de psyche (het individu) en het sociale (het systeem). Een psychosociaal counselor begeleidt cliënten in een context of contextverandering in de wetenschap dat de mensen onlosmakelijk verbonden zijn met een groter geheel.In algemene zin is de Opleiding Psychosociaal Counselor bedoeld voor mensen die willen werken met mensen. U leert tenslotte mensen te begeleiden in veranderingsprocessen. Studenten kunnen uit een geheel ander werkveld komen en de studie volgen om een carrièreswitch te maken. Het is ook heel goed mogelijk dat u al een studie heeft gevolgd in deze richting of zelfs werkzaam bent in het veld en nog meer vaardigheden op wilt doen. Ook is een mogelijkheid dat u deze studie volgt om officiële erkenning te krijgen voor het starten van een eigen praktijk. Vaak komt het voor dat mensen hun studie starten uit interesse in de mens en zijn psyche; gaandeweg wordt dan duidelijk in welke richting hun werkveld zal liggen.Een HAVO, VWO of MBO-diploma (niveau 4) is voor toelating tot een HBO opleiding vereist. Bent u 21 jaar of ouder en niet in het bezit van één van deze diploma’s dan bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de 21+ toets. U kunt deze optie aankruisen op het aanmeldformulier. Middels deze gratis toets kunt u aantonen over het juiste niveau te beschikken. Deze toets hoeft u niet voor te bereiden. De toelatingscommissie besluit naar aanleiding van de uitslag van de toets of u met de HBO Opleiding Psychosociaal Counselor kunt starten.


De Opleiding Psychosociaal Counselor is opgebouwd uit vijf modulen en een stagetraject, te voltooien in drie jaar. De opleiding is competentiegericht opgezet. Dat betekent dat de beheersing van de counselorcompetenties op HBO niveau centraal staat. Kennis is de basis voor iedere kunde. Met die reden worden in uw opleiding een aantal theoriemodulen aangeboden. De toepassing van de kennis (de kunde) staat echter centraal. Aan het einde van uw studie moet blijken of u de counselorcompetenties op het juiste niveau beheerst. U legt uw competenties vast in een portfolio. Het portfolio kunt u zien als een map waarin u bewijsmateriaal verzamelt om te laten zien dat u bezig bent met uw competentieontwikkeling en om te laten zien wat op een bepaald moment uw competentieprofiel is. Met een compleet onderbouwd porfolio rondt u uw studie af.

Niveau HBO
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 36 maanden
Kosten (indicatie) Tussen de €1350 en €2700
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Bewijs van deelname