Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Seminar: WWZ update 2016

Aangeboden door: HR Academy

 • Beschrijving
 • Overzicht

Met verschillende rechterlijke uitspraken wordt meer en meer duidelijk hoe de WWZ wordt geïnterpreteerd. Tevens is de derde tranche van de WWZ per 1 januari 2016 in werking getreden. Tijdens het seminar WWZ-update 2016 wordt u in één dag bijgepraat over de actuele stand van zaken. U bent volledig op de hoogte van de actuele wijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht en uw plichten en rechten als werkgever.

Dossiervorming en een verbeterplan
De eerste uitspraken over disfunctioneren onder de WWZ laten zien dat een verzoek tot ontbinding wordt afgewezen als de werkgever geen goed dossier over het disfunctioneren van de werknemer heeft opgebouwd én de werkgever niet actief genoeg is geweest om het functioneren te verbeteren. Bovendien moet de werkgever voldoende tijd nemen om de werknemer te begeleiden met een actief verbeterplan, met daarin o.a. aandacht voor scholing en coaching.

Tijdens het seminar krijgt u diverse aanwijzingen om uw HR-activiteiten WWZ-proof te maken! Bovendien bent u op de hoogte van de ketenregeling bij opvolgende arbeidscontracten en kent u de rechten en plichten van flexwerkers.

Contracten, bedingen en ontslag
Het seminar is verdeeld in vier blokken. Mark Diebels informeert over de actuele stand van zaken rondom WWZ en

 • arbeidsovereenkomsten, inclusief nulurencontract en minmaxcontract;
 • bedingen;
 • ontslag en ontslagvergoedingen;
 • recente WWZ-jurisprudentie én de inwerkingtreding van de derde tranche WWZ.
Leerdoelen
Na afloop van het seminar heeft u inzicht in de
 • invloed die de WWZ heeft op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde én onbepaalde tijd;
 • toepassing van de ketenregeling bij flexwerkers;
 • juiste toepassing van het proeftijd- en concurrentiebeding;
 • do's en don'ts bij dossieropbouw bij disfunctioneren en ontslag.

Mr. dr. Mark Diebels is voor velen een bekende arbeidsrechtjurist. HR-professionals kennen hem van de vele uitgaven die hij heeft gepubliceerd. Hierin legt hij de ingewikkelde juridische regels voor niet-juristen op een begrijpelijke wijze uit.

Doelgroep
Iedereen die werkt in de HR-branche die met arbeidsrechtzaken te maken heeft. Ook interessant voor leidinggevenden en leden van de ondernemingsraad.


Programma

09.00 uur Ontvangst met koffie

09.30 uur Wet Werk en Zekerheid: soorten arbeidsovereenkomsten

Met aandacht voor o.a.:

 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde versus onbepaalde tijd
 • Ketenregeling
 • Aanzegplicht
 • Diverse bedingen (proeftijd, concurrentiebeding)

10.45 uur Koffiepauze

11.00 uur Wet Werk en Zekerheid: ontslagprocedure en ontslagvergoeding

Met aandacht voor o.a.:

 • Vormen van ontslag
 • Procedures en vereisten
 • O.a. reorganisaties, disfunctioneren

12.30 uur Lunch

13.30 uur Wet Werk en Zekerheid: ontslagprocedure en ontslagvergoeding vervolg

Met aandacht voor o.a.:

 • Verstoorde arbeidsverhouding, wangedrag werknemer
 • Vergoedingen bij ontslag, waaronder de transitievergoeding
 • Verwijtbaarheid en érnstige verwijtbaarheid

14.45 uur Koffiepauze

15.00 uur Arbeidsrechtelijke actualiteiten

Met aandacht voor o.a.:

 • Actuele wetgeving zoals derde tranche WWZ
 • Actuele rechtspraak buiten WWZ

16.15 uur Samenvatting en vragen

17.00 uur Afsluiting

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 dag
Tijden Overdag
Type Non-degree (executive programmes)
Kosten €590
Les locatie type Hotelaccomodatie
Titulatuur Geen titel
Lesmethode Klassikaal onderwijs
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Provincie Utrecht
Afronding Certificaat