Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Leergang: Strategische bedrijfskunde voor HR-professionals

Aangeboden door: HR Academy

  • Beschrijving
  • Overzicht

Er worden vandaag de dag hoge eisen gesteld aan de wendbaarheid en het verandervermogen van organisaties en dus ook van hun mensen. Daarnaast ontstaat meer en meer krapte op de arbeidsmarkt en worden organisaties geconfronteerd met diversiteit, vergrijzing, razendsnelle technologische ontwikkelingen en de inzet van verschillende generaties op de werkvloer. Mede als gevolg van deze ontwikkelingen wordt de focus van HRM het zodanig organiseren van werk dat mensen continu kunnen en willen verbeteren. Dit vraagt om organisatorische en bedrijfskundige kennis en vaardigheden.
HR Business Development Program
Het HR Business Development Program (HRBDP) bestaat uit 7 modules, waarin de raakvlakken tussen HRM en de verschillende bedrijfskundige disciplines aan de orde komen. Uitgangspunt is de relevantie van de disciplines voor HRM. De stof wordt blended aangeboden. Naast 7 bijeenkomsten krijgen de deelnemers de gelegenheid om tijd- en plaats onafhankelijk video's en aanbevolen literatuur te bestuderen. De laatste dag wordt afgesloten met een presentatie van de eindopdracht waarbij deelnemers opgedane kennis en vaardigheden laten zien.


Details

Het HR Business Development Program (HRBDP) bestaat uit 7 modules, waarin de raakvlakken tussen HRM en de verschillende bedrijfskundige disciplines aan de orde komen. Uitgangspunt is de relevantie van de disciplines voor HRM. De stof wordt blended aangeboden. Naast 7 bijeenkomsten krijgen de deelnemers de gelegenheid om tijd- en plaats onafhankelijk video's en aanbevolen literatuur te bestuderen. De laatste dag wordt afgesloten met een presentatie van de eindopdracht waarbij deelnemers opgedane kennis en vaardigheden laten zien.

Het programma in vogelvlucht

Module 1: Introductiebijeenkomst
Tijdens de introductiebijeenkomst maakt u kennis met uw mede-deelnemers en de kerndocenten prof. dr. Lidewey van der Sluis en Jan Tjerk Boonstra MBA. De kerndocenten geven in de middag een toelichting op het programma dat de deelnemers volgen en bespreken de leerdoelen van de individuele deelnemers.

Module 2. Het belang en de waarde van menselijk kapitaal
Het optimaal inzetten van menselijk kapitaal is cruciaal voor het succes van een organisatie. Toch gaat vaak meer aandacht uit naar de 'harde kapitaalgoederen'. Hoe kan HRM het rendement op het menselijk kapitaal beïnvloeden? Welke Key Performance Indicatoren worden gehanteerd en hoe verhouden arbeidskosten (ROI) zich tot andere kosten die gemaakt worden voor het leveren van die producten en diensten? Hoe kunnen we door slimmer organiseren mensen beter laten werken en de organisatie daarmee laten profiteren van mensen die gelukkiger en productiever zijn?

Module 3. Sociale innovatie door slim en vernieuwend organiseren
Optimale inzet van menselijk kapitaal vergt nadenken over wijzen van organiseren. Welke nieuwe organisatiebenaderingen zijn er? En welke wijze van organiseren zou bij uw organisatie werken? Ook wordt aandacht gegeven aan de verschillende vormen van co-creatie, door samen te werken in externe netwerken en strategische kennisallianties en nieuwe vormen van vertegenwoordiging van medewerkers binnen organisaties.

Module 4. De medewerker als individu én waardedrager
Optimale prestaties vragen om betrokkenheid en engagement van medewerkers. Nieuwe, jonge toetreders op de arbeidsmarkt zijn vaak hoogopgeleid. Zij hebben specifieke kwaliteiten, maar ook eigen wensen. Hoe gaan organisaties hiermee om en welke HRM-benadering past daarbij? Is de strategie van de organisatie voldoende afgestemd op deze nieuwe medewerkers? Is het verandervermogen van de organisatie sterk genoeg en hoe kun je dat veranderen?

Module 5. Flexibilisering door technologische innovatie
Technologische innovaties, zoals robotisering, virtual reality en zelflerende systemen, volgen elkaar in hoog tempo op. Organisaties worden daarom gedwongen om menselijk kapitaal en processen steeds flexibeler in te richten om wendbaarheid mogelijk te maken. Wendbaarheid die nodig is om direct te reageren op wisselende omstandigheden. Cultuur- en verandermanagement spelen een belangrijke rol in dit proces. Wat zouden de gevolgen van technologie voor uw organisatie kunnen (bedreigingen?) en moeten (kansen?) kunnen zijn en hoe kan HRM daaraan bijdragen?

Module 6. Dynamiek als motor voor HR-transformatie
Binnen een sterk veranderende omgeving ontstaat behoefte aan een modern strategisch HRM-beleid, gebaseerd op bedrijfs- en veranderkundige inzichten. De dynamiek vraagt om een gerichte HR-transformatie. Belangrijke vragen die daarbij moeten worden gesteld: welke taken en rollen passen nog wel bij HRM en welke niet? Hebben wij de competenties in huis om deze rollen en taken uit te voeren? En hoe zorgt HRM ervoor de professionele sparring partner van directie en het (lijn)management te zijn en te blijven met een beslissende rol in de strategische besluitvorming?

Module 7. Presentatie van de studieopdrachten
Gedurende de opleiding gaan deelnemers aan de slag met een studieopdracht. Tijdens deze laatste module worden de resultaten gepresenteerd en gedeeld met de andere deelnemers. Na afsluiting van deze module vindt de uitreiking van de certificaten plaats.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 4 maanden
Tijden Overdag
Type Post-hbo / Post-bachelor
Kosten €4995
Les locatie type Hotelaccomodatie
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaand september
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Certificaat