Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Seminar: Bouwstenen voor een moderne HR-cyclus

Aangeboden door: HR Academy

 • Beschrijving
 • Overzicht

Organisaties veranderen in hoog tempo, want flexibiliteit en wendbaarheid staan centraal. Dat betekent dat beleid, structuren en processen eveneens flexibeler worden, met als consequentie dat de HR-cyclus (plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprek) moet mee veranderen. In dit seminar geven Jan Tjerk Boonstra en Wilma van Vuuren de bouwstenen voor de moderne en effectieve HR-cyclus.

Relevante organisatievraagstukken van deze tijd die alle aan de orde komen in het seminar 'bouwstenen voor de moderne HR cyclus'.

Leerdoelen

Na het afronden van het seminar heeft u geleerd

 • welke HR-cyclus passend is bij uw organisatie
 • welke gesprekken en wijzen van plannen, werken en boordelen passen bij uw organisatie
 • hoe u stuurt op performance en ontwikkeling
 • op welke wijze u een nieuwe HR-cyclus in uw organisatie kunt implementeren.

Doelgroep

Dit seminar is voor HR-professionals die de HR-cyclus willen inzetten als een strategisch instrument. Deelnemers krijgen concepten, modellen en voorbeelden aangereikt om hiermee aan de slag te gaan met de eigen (huidige) HR cyclus.


Programma

09.30 uur - Inleiding en doelen deelnemers

10.00 uur - Hoe wij tegenwoordig werken

 • Medewerkers worden mensen en vakmensen/kenniswerkers
 • Vakmensen regie geven op eigen werk
 • Zelforganisatie en -sturing
 • Rol van leidinggevenden
 • Werken in verschillende rollen en in meerdere projecten
 • Hoe, waar, met wie en wanneer we werken bepalen we zelf!
 • HR cyclus is afhankelijk van aard van de organisatie, van het type werk en mensen en van organisatietype en -cultuur

10.30 uur - Pauze


10.45 uur - De HR cyclus

 • Wat is een effectieve HR cyclus?
 • De HR cyclus in de organisatie van deelnemers.
 • Wat levert die op en wat zijn knelpunten?
 • Wat zijn condities, hulpmiddelen en afspraken die moeten worden veranderd?
 • Vormen van zelf- en teambeoordeling, 360d/3600 evaluatie.
 • Tools die het proces ondersteunen.

11.30 uur - Wanneer en hoe is sturen op input, throughput, output en outcome zinvol?

 • Factoren die bepalen welke vormen van sturen effectief zijn
 • Wat is effectief om te meten en hoe?
 • Wat voor gesprekken zijn zinvol en wat is daarvan de inhoud?
 • De rol van de leidinggevende en zijn competenties en vaardigheden.
 • Wat kenmerkt een goed gesprek?

12.15 uur - Lunch


13.15 uur - Beleid, werkwijzen en hulpmiddelen voor sturen op performance, inzetbaarheid, ontwikkeling en resultaten

 • Van competentie'management' naar competente mensen
 • Zinnig gebruik maken van competenties en (performance) indicatoren
 • Opzet en gebruik van functieprofielen

14.15 uur - Beoordelen en belonen van prestaties

 • Hoe kun en wil je prestaties meten
 • Moet salarisontwikkeling afhankelijk van prestaties zijn?
 • Van promotie en/of demotie naar blijvend ontwikkelen maar zowel horizontaal en verticaal (naar boven, beneden en extern)

15.00 uur - Pauze


15.15 uur - Onze nieuwe HR-cyclus

 • Hoe moet onze nieuwe HR cyclus er nu uit gaan zien?
 • Wat zijn condities, hulpmiddelen en afspraken die moeten worden veranderd?
 • Wat gaan we met onze leidinggevenden doen en hoe doen medewerkers mee?
 • Wat is de inspirerende boodschap voor onze organisatie?

16.15 uur - Afronding

 • Alle vraagstukken van vandaag of die nog niet aan de orde zijn geweest.
 • Vervolg.
 • Evaluatie en afsluiting.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Ja
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 1 dag
Locaties Nieuwegein, Nieuwegein
Tijden Overdag
Type Non-degree (executive programmes)
Kosten €590
Les locatie type Conferentiecentrum
Titulatuur Geen titel
Lesmethode Klassikaal onderwijs
Benodigde taalkennis Nederlands
Startmaanden september, november
Provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland
Afronding Geen