Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Opleiding: Basisopleiding Burgerzaken (BOBZ)

Aangeboden door: Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Admission

U dient voor minimaal 2 dagen per week werkzaam te zijn op een afdeling Burgerzaken (dit kan ook via een stage of op uitzend- of oproepbasis). De opleiding sluit aan op MBO-werk- en -denkniveau.

Graduation

De modules Klantgericht denken en handelen en Burgerzaken voor frontofficemedewerkers rondt u af met een praktijkgerichte opdracht. De andere modules worden afgerond met een digitaal examen. Als u alle modules met goed gevolg afrondt, ontvangt u het diploma ‘Basisopleiding Burgerzaken (BOBZ)’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Deze opleiding is zeer praktijkgericht. Aan de hand van de theorie gaat u aan de slag met oefen- en praktijkopdrachten in uw eigen werkomgeving. Dat levert u direct resultaat op. Ervaren docenten die zelf werkzaam zijn in de praktijk bieden u praktische handvatten. Na afloop beschikt u over essentiële kennis van de verschillende deelterreinen van het vakgebied Burgerzaken. Alle relevante onderwerpen waar u in de praktijk mee te maken krijgt, komen aan bod. Ook ontwikkelt u communicatievaardigheden die u als medewerker nodig heeft om de burger professioneel te woord te kunnen staan. Kortom: een opleiding waar u meteen mee aan de slag kunt.

Program guide

Deze opleiding bestaat uit 6 modules. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:

Burgerzaken voor frontofficemedewerkers

(3 dagbijeenkomsten)

 • Rol en verantwoordelijkheid afdeling Burgerzaken (algemeen)
 • Legitimatie, identificatie en fraude
 • Geboorte, huwelijk en overlijden
 • Personen- en familierecht
 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Reisdocumenten en rijbewijzen
 • Documenten en verzoeken
 • Migratie
Klantgericht denken en handelen

(3 dagbijeenkomsten)

 • Klantgericht werken bij de gemeente
 • Communicatie
 • Klantgerichte gesprekstechnieken
 • Omgaan met verschillende gedragsstijlen
 • Slechtnieuwsgesprek
 • Omgaan met emoties
 • Regie voeren
 • Omgaan met klachten
 • Kwaliteiten en valkuilen
 • Conflicthanteringsstijlen
Identiteit, documentherkenning en fraude

(3 dagbijeenkomsten)

 • Identificatieplicht
 • Gebruik van wettelijk erkende identificatiedocumenten
 • Identiteitsvaststelling
 • Welke documenten zijn toegestaan in welke gevallen?
 • Adresonderzoek
 • Onderzoek via social media
 • Technisch beoordelen van identiteits-, reis- en verblijfsdocumenten
 • Herkennen van fraude en hoe te handelen
Documenten en verzoeken

(3 dagbijeenkomsten)

 • Informatieverstrekking reisdocumenten
 • Aanvragen tot verkrijging van reisdocumenten beoordelen, verwerken en verstrekken van reisdocumenten
 • Informatieverstrekking rijbewijzen
 • Rijbewijsaanvraag beoordelen, verwerken en verstrekken
 • Uittreksels en afschriften burgerlijke stand
 • Gegevensverstrekking BRP
 • Verklaring omtrent gedrag
 • Uitvoering Kieswet
 • Nationaliteitsrecht
 • Verwerken van verzoeken of kennisgevingen m.b.t. gezagsverhouding, naamgebruik, geheimhouding en kiesrecht
Geboorte, huwelijk en overlijden

(3 dagbijeenkomsten)

 • Inleiding geboorte, huwelijk en overlijden
 • Toepassen Nederlandse wet- en regelgeving
 • Informatie verstrekken
 • Opmaken van belangrijkste akten en latere vermeldingen
 • Verlof tot lijkbezorging
 • Verwerking in de BRP
 • Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP)
 • BRP-berichtenverkeer
Migratie

(3 dagbijeenkomsten)

 • Wet- en regelgeving migratie (verhuizing, hervestiging vanuit het buitenland, vertrek naar het buitenland)
 • Beoordelen aangiften aan de hand van wet- en regelgeving
 • Onderzoek naar (on)juistheid van verblijf- en adresgegevens
 • BRP-actualisering voor binnen- en intergemeentelijke adreswijziging
 • Verwerken van gegevens bij hervestiging vanuit buitenland
 • Actualiseren van de BRP na aangifte vertrek naar het buitenland
 • Informatieverstrekking aan de klant
 • BRP-berichtenverkeer
Course schedule

Deze opleiding duurt 12 maanden. De opleiding wordt in een dagvariant aangeboden. Deze dagopleiding heeft 18 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Characteristics
HBO deelprogramma

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Kosten €3999
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/basisopleiding-burgerzaken-bobz.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma