Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht (ABW)

Bestuursacademie Nederland

 • Beschrijving
 • Overzicht

Admission

Deze opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau. Voor het volgen van de module Technisch bouwrecht dient u over kennis te beschikken op het gebied van bouwkunde. Voor de overige modules geldt dat het van belang is om ervaring te hebben op het gebied van bouw- en woningtoezicht of dat u werkzaam bent (geweest) als coördinator (handhaving).

Graduation

Het examen van de modules Bestuurlijk-juridische kant van bouw- en woningtoezicht en Technisch bouwrecht is een digitaal examen. De module Management en organisatie wordt afgerond met een praktijkgerichte opdracht. Heeft u voor alle modules een voldoende behaald, dan ontvangt u het diploma ‘Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht (ABW)’ van Bestuursacademie Nederland.

Objectives

Tijdens de opleiding komen diverse complexe onderwerpen aan bod die u nodig heeft om bouwvergunningen te beoordelen. Om deze goed toe te kunnen lichten, maken we gebruik van diverse praktijkvoorbeelden. Na afloop van deze opleiding heeft u uw kennis vergroot en uw vaardigheden verder ontwikkeld op het gebied van juridische, technische en managementvaardigheden. Na het behalen van het diploma bent u in staat als senior op te treden en onderbouwd advies te kunnen geven. De modules kunt u los van elkaar volgen.

Program guide

Deze opleiding bestaat uit 3 modules. Tijdens deze modules worden de volgende onderwerpen behandeld:

Bestuurlijk-juridische kant van bouw- en woningtoezicht

(6 dagbijeenkomsten)

 • Diverse wetten en regels aangaande bouwen
 • Ruimtelijke ordening
 • Woningwet
 • Onteigening
 • Monumentenwet
 • Huisvestingswet
 • Relatie met de Omgevingswet
 • Lezen en begrijpen van jurisprudentie
 • Maken van een pleitnota
 • Voeren van een juridisch helder betoog
Technisch bouwrecht

(6 dagbijeenkomsten)

 • Toepassen Bouwbesluit (inclusief publiekrechtelijk aangewezen normbladen (bepalingsmethoden) met NPR’s (praktijkvoorbeelden)
 • Brandveiligheid
 • Ventilatie
 • Thermische isolatie
 • Energieprestatie woningbouw
 • Energieprestatie utiliteitsbouw
 • Specifieke, uitgebreide en complexe onderdelen
Management en organisatie

(6 dagbijeenkomsten)

 • Verschillende soorten organisaties
 • Management en besluitvorming
 • Organisaties en hun omgeving
 • Concurrentie en strategie
 • Operationeel management
 • Leidinggeven en ontwikkelen
 • Motiveren en belonen
 • Organisatiestructuur, sturing en coördinatie
Course schedule

Deze opleiding duurt 12 maanden. De opleiding wordt in een dagvariant aangeboden. Deze dagopleiding heeft 18 bijeenkomsten van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Characteristics
HBO deelprogramma

Enrollment
www.bestuursacademie.nl/inschrijven.html?id=52006

Niveau N.V.T.
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Nee
Doorlooptijd 12 maanden
Kosten €5999
Titulatuur Geen titel
Website www.bestuursacademie.nl/opleidingen/detail/Ambtenaar-Bouw-en-Woningtoezicht-ABW.html
Benodigde taalkennis Nederlands
Maximaal aantal deelnemers 20
Afronding Diploma