Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bedrijfskunde & agribusiness: Management, beleid & buitenruimte (Bachelor, part-time)

Aeres Hogeschool Dronten

 • Beschrijving
 • Overzicht
 • Testimonials

De major Management, beleid & buitenruimte is een variant van de opleiding Bedrijfskunde & agribusiness. Na het afronden van je studie ontvang je het bachelor diploma Bedrijfskunde & agribusiness.

De eisen die de samenleving stelt aan de openbare leef-, woon- en werkomgeving veranderen continu. Naast de overheid, hebben ook bestuurders, bedrijven en burgers steeds vaker een mening over de invulling van de buitenruimte. Deze ontwikkeling vraagt om een nieuw soort manager, die niet alleen stuurt op de inhoud, maar ook procesmatig sterk is. Een managers die partijen bij elkaar kan brengen, waardoor realistische en uitvoerbare projecten ontstaan. In de buitenruimte, maar ook in de weg- en waterbouw, civiele techniek, milieu of de infrastructuur. Wil jij je managementvaardigheden verder ontwikkelen? Kies dan voor Management, beleid & buitenruimte!

Tijdens de studie Management, beleid & buitenruimte verwerf je inzicht in verschillende managementgebieden, zoals marketing en marktonderzoek, bedrijfseconomie en kwaliteits-, financieel-, en personeelsmanagement. Je leert problemen op te lossen en doeltreffende verbeteringen en vernieuwingen tot stand te brengen. Hier komen zaken bij kijken als kennis van de organisatiestructuur, de markt, de werkprocessen en de financiële situatie.


Opbouw

De deeltijdstudie Management, beleid & buitenruimte bestaat uit een basisstudie van één jaar en een kopstudie van twee jaar.

Jaar 1

 • Organisatiekunde
 • Bedrijfseconomie
 • Managementvaardigheden
 • Economie en gemeentepolitiek
 • Marketing
 • Kwaliteitsmanagement

Jaar 2

 • Engels voor het management
 • Internationaal management
 • Strategisch management
 • Projectmanagement
 • Financieel management
 • Personeelsmanagement

Jaar 3

 • Afstudeeropdracht/bedrijfsopdracht
 • Toetsing van competenties op de werkvloer
 • Marktonderzoek
 • Bedrijfskundige casus

Beroepen

Na het volgen van de deeltijdstudie Management, beleid & buitenruimte ben je als manager in de sector buitenruimte breed inzetbaar en kun je integraal denken en werken. Je kunt een leidinggevende functie op managementniveau gaan bekleden. Mogelijke beroepen zijn:

 • (Senior) Beleidsmedewerker bij een gemeente
 • Manager bij een advies- of ingenieursbureau
 • Projectmanager
 • Zelfstandig adviseur

Toelatingseisen

Een deeltijdstudie is bedoeld voor mensen met minimaal twee jaar werkervaring (mbo+ niveau), die is opgedaan na het behalen van een mbo niveau 4-, havo- of vwo-diploma.
Onder werkervaring verstaan we geen stage, bijbaan of ervaring opgedaan tijdens de (mbo)opleiding op alleen het thuisbedrijf. Deze toelatingsvoorwaarde met betrekking tot relevante werkervaring betekent over het algemeen dat studenten die starten met een deeltijdopleiding 21 jaar of ouder zijn. Het aantoonbaar beschikken over de gevraagde werkervaring maakt een student toelaatbaar in het compacte deeltijdprogramma van 38 studiepunten per jaar. De werkervaring levert vrijstelling op voor de overige 22 studiepunten van een gangbaar hbo jaarprogramma van 60 studiepunten.

Onderdeel van je inschrijfprocedure is het toesturen van een cv. Toetsing van het cv en de opgegeven werkervaring maakt deel uit van de toelatingsprocedure voor het compacte deeltijdprogramma.

Voldoe je niet aan de gangbare instroomeisen, dan kan een intakegesprek deel uitmaken van de toelatingsprocedure

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Doorlooptijd 36 maanden
Locatie Dronten
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Flevoland
Afronding Diploma
Rob Berendsen, oud-student Management, beleid & buitenruimte

,,De module Studiecoach, de feedback vanuit de klas en de groepsactiviteiten op locatie waren voor mij heel waardevol.''

,,Ik kreeg in 2005 een nieuwe functie waarin ik me meer moest richten op personeelsbeleid, financiën etc. Omdat ik er wel wat van af wist, maar voor mezelf niet voldoende, mocht ik van directie een hbo-studie gaan volgen. Na enige verdieping kwam ik uit bij CAH Vilentum

Na het behalen van mijn diploma moest ik helaas afscheid nemen van mijn werkgever omdat zij moeite had met de veranderingen die door de overheid werden opgelegd. Na een omweg ben ik nu werkzaam als directeur/mede-eigenaar bij Aannemingsbedrijf Netjes BV. Ik houd me hier onder meer bezig met acquisitie. Vervolgens als de opdracht binnen is begeleid ik de uitvoerder intensief bij de voorbereiding, uitvoering, oplevering, bouwvergaderingen, projectadministratie en bewaak ik de voortgang op basis van een nacalculatie die door de uitvoerder continu wordt bijgehouden. Ook behartig ik onder meer de bedrijfsbelangen in het kader van het nieuwe bestemmingsplan IJsseldelta Zuid waar onze bedrijfslocatie midden in ligt.

De module Studiecoach, de feedback vanuit de klas en de groepsactiviteiten op locatie waren voor mij heel waardevol. Ook waren de managementvakken erg interessant voor mij omdat ik mij bewust werd van de ervaring die ik al had opgedaan, het gaf mij heel veel zelfvertrouwen. Door de studie heb ik vooral ontdekt hoeveel ervaring ik eigenlijk had.

Een studie naast een baan is niet niks. Ik heb zelf een eigen studieruimte ingericht op de zolder van mijn garage. Mijn vrouw stond ook voor de volle 100 % achter mijn studie. Mijn kinderen die zelf ook studeerden hebben mij geholpen om het ritme van studeren te herontdekken. Ik heb me zo snel mogelijk een studieritme en - regelmaat eigen gemaakt. Ook wanneer er wat minder druk was zat ik toch op de geijkte avonden op mijn kantoor.''

Rob Berendsen
Martijn Bakker, Management, beleid & buitenruimte

,,Mijn studie heeft er mede voor gezorgd dat ik de functie van teamleider mocht invullen. Zonder passende studie was dit zeker niet gelukt.''

,,Ik wilde graag doorgroeien binnen de organisatie naar een meer verantwoordelijke (management) functie. Tevens wilde ik mijn blik verbreden en bedrijfskundig beter onderlegd zijn, maar ik zocht wel naar iets gericht op de buitenruimte/groene sector. De studie Management, beleid & buitenruimte paste daar prima in. Mijn studie heeft er mede voor gezorgd dat ik de functie van teamleider mocht invullen. Zonder passende studie was een promotie naar deze functie niet gelukt.

De studie bevalt mij goed. De modules die ik interessant vind zijn bijvoorbeeld gericht op het managen van personeel. Deze liggen mij erg goed en zijn makkelijk toe te passen in de praktijk. Gespreksvoering met medewerkers verlopen hierdoor bijvoorbeeld eenvoudiger en de uiteindelijke resultaten zijn beter zowel voor het bedrijf als de medewerker. Ook de bedrijfskundige modules zijn leerzaam. Het creëert bij mij begrip richting het hoger management voor het te voeren beleid. Daarmee kan ik het beleid ook beter onderbouwen richting werkvloer. ''

Voordeel van de studie Management, beleid & buitenruimte is dat ik nu meer een helikopterview heb op organisaties. In mijn functie kun je met een bepaalde kalmte en rust de zaak managen. Dit is in mijn geval deels afkomstig door een brede werkervaring, maar ook zeker vanuit de kennis die ik tijdens mijn studie heb opgedaan. Het coachingstraject gedurende de studie heeft voor mij zeker meerwaarde. Het contact met de coach is erg prettig. Voor mij is het ook een moment waarin ik advies kan vragen over allerlei onderwerpen die op het werk spelen. De coach staat ver genoeg van de werkvloeren met zijn kennis en ervaring van de sector kan hij je gedegen adviseren.''

Martijn Bakker