Dé opleidingensite voor hbo en hoger

Bedrijfskunde & agribusiness: Associate Degree Duurzame Visserij (part-time)

Aeres Hogeschool Dronten

  • Beschrijving
  • Overzicht

De Associate degree Duurzame visserij is een variant van de opleiding Bedrijfskunde & agribusiness. Na het afronden van je studie ontvang je het Associate degree getuigschrift Bedrijfskunde & agribusiness.

De visserijsector staat onder druk, herstructurering is nodig om de sector in de benen te houden. Als gevolg van quotering, stijgende olieprijzen, dalende marktprijzen en een relatief hoog brandstofverbruik moet de sector aan het werk met de haalbaarheid van een radicale verduurzaming en vernieuwing van de vissersvloot. Dat vraagt om mensen die meer een coördinerende en of regisserende rol vervullen in plaats van een uitvoeringsgerichte. De verantwoordelijkheden in het werk verschuiven. Vakkennis alleen is niet meer voldoende.

Of je nu werkzaam bent op een kotter, bij een visverwerker, in de logistiek of….de praktijk vraagt om mensen met bedrijfskunde- en managementvaardigheden. Medewerkers die breed inzetbaar zijn, leiding kunnen geven, financiële gegevens kunnen analyseren en planmatig kunnen denken en werken. Kortom medewerkers die de ambitie hebben om zichzelf te ontwikkelen en door te groeien tot bijvoorbeeld kwaliteitsmanager en uitvoerder. CAH Vilentum voorziet met de Associate degree Duurzame visserij in deze behoefte. De studie is een variant van de deeltijdopleiding Bedrijfskunde & agribusiness. De Ad is speciaal bedoeld voor mbo-ers die door willen groeien en zich verder willen ontwikkelen. De studie is gericht op ondernemers en werkenden in de visserijsector. Met de studie ontwikkel je naast een theoretische basis, vooral ook je leiderschaps- en managementvaardigheden. Daarnaast verbreed je door het volgen van deze Ad je horizon en vergroot je je netwerk. Dit zijn belangrijke aspecten voor het vervolg van je loopbaan.

Het niveau van het Ad-diploma staat gelijk aan het niveau na afronding van het tweede jaar van het bachelor traject.

Beroepen

Onze verwachting is dat afgestudeerden van de Ad Bedrijfskunde & agribusiness specialisatie Duurzame visserij met meer overzicht en zelfvertrouwen hun taken kunnen uitvoeren. Hierdoor kun je complexere projecten dan voorheen leiden of doorgroeien naar een hogere functie binnen je eigen organisatie. Dat kan zijn in een leidinggevende functie, zoals:

  • Projectleider
  • Hoofd bedrijfsvoering
  • Uitvoerder
  • Teamleider
  • Commercieel manager
  • Kwaliteitsmanager

Toelatingseisen

Een deeltijdstudie is bedoeld voor mensen met minimaal twee jaar werkervaring (mbo+ niveau), die is opgedaan na het behalen van een mbo niveau 4-, havo- of vwo-diploma.
Onder werkervaring verstaan we geen stage, bijbaan of ervaring opgedaan tijdens de (mbo)opleiding op alleen het thuisbedrijf. Deze toelatingsvoorwaarde met betrekking tot relevante werkervaring betekent over het algemeen dat studenten die starten met een deeltijdopleiding 21 jaar of ouder zijn.

Het aantoonbaar beschikken over de gevraagde werkervaring maakt een student toelaatbaar in het compacte deeltijdprogramma van 38 studiepunten per jaar. De werkervaring levert vrijstelling op voor de overige 22 studiepunten van een gangbaar hbo jaarprogramma van 60 studiepunten. Onderdeel van je inschrijfprocedure is het toesturen van een cv. Toetsing van het cv en de opgegeven werkervaring maakt deel uit van de toelatingsprocedure voor het compacte deeltijdprogramma.

Voldoe je niet aan de gangbare instroomeisen, dan kan een intakegesprek deel uitmaken van de toelatingsprocedure.

Niveau HBO
Vorm Part-time
Incompany Nee
Open inschrijving Ja
Locatie Dronten
Kosten (indicatie) Geen opgave
Titulatuur Geen titel
Benodigde taalkennis Nederlands
Provincie Flevoland
Afronding Diploma